Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

PASTATAS ANT PAMATO 0 2020-02-29 — 00:28

Dėl jų Aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa (Jn 17, 19).

Dievo tautos likučio misija – dvasinio pastato statyba ant refor­macijos pagrindo. Štai todėl mes tiek apsčiai turime žinių apie pa­šventinimą. Pasaulis dar turi išgirsti žinią apie nuteisinimą ir pašven­tinimą per tikėjimą.

Kai kurie mano, jog Geroji Naujiena apie pašventinimą yra ta, kad Jėzus pavaduotoja mus gyvenime, taip pat kaip ir mirtyje. Tačiau patyrinėki­me šį klausimą smulkiau. Atkreipkime dėmesį į čia esantį skirtumą, nes tai svarbu. Tie, kurie mano, jog Jėzus ir toliau pavaduoja mus gyvenime, tiki, jog mes patys nesugebame paklusti, bet kad Jėzus pakluso savo mirtimi už mus. Jie mano, jog Jo pasišventimas įskaito­mas mums. Jeigu tai tiesa, vadinasi mes nusidėsime ir pulsime be galo, ligi šlovingojo Jėzaus atėjimo. Tokios nuomonės šalininkai sa­ko, kad vietoj mūsų gyvenimo bus priimtas Jėzaus gyvenimas ir kad mūsų paklusnumo trūkumas bus papildytas Jo paklusnumu.

Kita vertus, pasišventimas pagal tikėjimą suprantamas kaip Jė­zaus pavyzdžio priėmimas tam, kad Juo sektume. Jėzus tampa mums pavyzdžiu pasišventime, kad ir mes būtume taip pat pasi­šventę, kaip ir Jis. Pasišventimas per tikėjimą reiškia, kad esame raginami gyventi taip, kaip gyveno Jėzus ir pasitikėti Jėzaus jėga. Tikėjimo ir bendradarbiavimo su Dievu dėka galime parodyti tokį paklusnumą, kokį rodė Jis. „Kristus paskelbė, kad Jis pašventino save tam, kad mes irgi būtume pašventinti. Jis priėmė žmogišką prigimtį ir paliko mums nesuteptą pavyzdį, kad juo sektume. Jis nepadarė nuodėmės, kad ir mes galėtume tapti nugalėtojais ir įeiti į Jo Karalystę kaip nu­galėtojai […]. Mes turime įeiti į šventą vienybę su pasaulio Išgelbė­toju, tapti viena su Kristumi, kaip ir Jis buvo viena su Tėvu. Koks puikus pasikeitimas vyksta Dievo tautoje, kai ji susivienija su Dievo Sūnumi! Mūsų skonis, potraukiai, jausmai, polinkiai – visa paklūsta ir harmonizuojasi su Kristaus Dvasia ir išmintimi. Būtent šį pakeitimą Viešpats yra pasiryžęs atlikti tuose, kurie Jį tiki. Kristaus Dvasia turi vadovauti Jo sekėjų gyvenimui. Kristaus malonė pašaukta atlikti nuostabųjį pakeitimą ją priimančiojo gyvenime ir charakteryje“ (My Life Today (Mano gyvenimas šiandien), p. 252).

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!