Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

PAŠVENTINTI DĖL JĖZAUS 0 2019-08-31 — 00:55

Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį (Ez 36, 26).

Dievo tauta buvo Dievui neištikima. Jo išrinktieji darė negarbę Jo vardui, todėl pagonys iškreiptai įsivaizdavo Dievą. Dievas norėjo, kad Jo charakteris būtų atskleistas teisingai. Su šita žinia Jis krei­pėsi į pranašą Ezechielį, sakydamas: „Todėl sakyk Izraelio namams: Taip kalba Viešpats Dievas. Izraelio namai, darysiu tai ne dėl jūsų, bet dėl savo šventojo vardo, kurį jūs išniekinote akyse tautų, pas kurias atėjote.  Pašventinsiu savo didį, tautose išniekintą vardą, kurį jūs išniekinote jų akyse, ir žinos tautos, kad Aš esu Viešpats, – tai Viešpaties žodis, – kai per jus apreikšiu jų akyse savo šventumą“ (Ez 36, 22–23). Šis pašventinimas yra Šventosios Dvasios veikimo rezultatas, kuris pasireiškia mus apvalant nuo neteisybės ir atliekamas ne dėl mūsų, bet dėl Dievo.

O dabar perskaitykime Ezechielio 36, 25–26: „Nuplausiu jus tyru vandeniu, bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai, visi jūsų stabai bus pašalinti. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį.“

Atkreipkime dėmesį į šių tekstų turinio nuoseklumą. Pirmiausia, Dievas nurodo priežastį, kodėl Jis ruošiasi savo tautą apvalyti. Antra, Jis sako, kad ketina apvalyti juos nuo visų nešvarumų bei ydų. Trečia, Jis ruošiasi jiems duoti naują širdį. Kartais mes sakome, kad naują širdį žmogus gauna atsivertimo momentu. Tačiau, kaip anksčiau jau buvo minėta, šie žodžiai buvo skirti tautai, kuri jau buvo nutolusi nuo Dievo. Vadinasi, galima priklausyti Dievo tautai, patirti naują gimimą ir visgi tam tikra prasme jausti poreikį naujai širdžiai. Širdis, kuri gaunama gimstant iš naujo, nebūtinai turi būti apvalyta. Šitai byloja ir kilniųjų Dievo vyrų gyvenimas. Apie tai rašoma ir knygoje „Kelias pas Kristų“ (20 p.), kur sakoma, kad mums bus duota nauja širdis, kuri veda į naują gyvenimą. Nauja širdis ir naujas gyvenimas duodamas ne tuo pat metu.

Šį procesą Dievas vykdo Šventosios Dvasios jėga. Ne mes jį vykdome. Mes tegalime atverti širdį Dievo vadovavimui ir leisti Dievui tai daryti bei leisti Jo Dvasiai veikti mumyse. Atverti širdį Dievui reiškia atsiliepti į Šventosios Dvasios šaukimą bei nuolat ir sąmoningai ateiti pas Jį bei turėti asmeninį ryšį su Juo. Tai darydami mes suteikiame Jam galimybę veikti mūsų gyvenime.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!