PATIRTIES GIESMĖS

VI DALIS: TAIP GERA PASITIKĖTI JĖZUMI

Viešpats arti tų, kurie sielojasi. (Psalmynas 34, 19)

Luizos gyvenimas pasikeitė akimirksniu. Vieną akimirksnį ji mėgavosi šilta saulėkaita, klausėsi, kaip į Longailendo paplūdimį šniokšdamos dūžta bangos, o kitą – ją ištiko šokas. Ji su vyru ir ketverių metų dukrele nustėro išgirdę desperatiškus skęstančio berniuko šauksmus. Luizos vyras bandė jį išgelbėti, tačiau vaikas įtraukė jį po vandeniu. Luizos ir jos dukros akyse abu nuskendo.

Luiza Sted (Louisa Stead) Amerikoje buvo imigrantė. Ji su vyru ir dukra buvo neseniai atsikrausčiusi į Niujorką, ieškodama geresnio gyvenimo. Dabar ji pasijuto svetima šioje svetimoje šalyje, be šeimos, draugų, be paramos. Jai nebuvo kuo pasikliauti, išskyrus Viešpatį. Ji su dukrele be galo skurdo. Kartais jos net neturėdavo ką valgyti. Vieną rytą visos jos atsargos pasibaigė – nebebuvo nei pinigų, nei maisto. Tuomet Luiza jau buvo kurį laiką nuoširdžiai ieš­kojusi Dievo. Norėdama išeiti iš namų, ji atidarė savo buto duris ir apstulbo radusi ant slenksčio padėta pinigų bei maisto. Iš dėkingumo ji parašė šią giesmę:

Kaip gera pasitikėti Jėzumi,

Tiesiog pasikliauti Jo Žodžiu,

Tiesiog remtis Jo pažadais,

Tiesiog žinoti: „Taip pasakė Viešpats“.

Jėzus, Jėzus, kaip aš Juo pasitikiu,

Kaip aš Jį vis išbandau ir išbandau!

Jėzus, Jėzus, brangus Jėzus!

O malonė pasitikėti Juo dar labiau!

Gyvenimas, kupinas pasitikėjimo, yra malonus. Jis atpalaiduoja mus nuo visa užvaldančio nerimo. Jis išlaisvina mus nuo paralyžiuojančių būgštavimų. Jis išsklaido slegiančią tamsą, kuri atitolina šviesą nuo mūsų akių ir džiaugs­mą nuo mūsų sielų. „Kai per tikėjimą laikomės Jo stiprybės, Jis pakeis, nuostabiai pakeis beviltiškiausias, labiausiai slegiančias pažiūras. Jis padarys tai Savojo vardo šlovei“ („Liudijimai“, t. 8, p. 12).

Kaip Luiza, mes irgi galime gyventi malonųjį pasitikėjimo gyvenimą. Sudėtingose savo gyvenimo aplinkybėse mes galime giedoti: „Aš taip džiaugiuosi, kad išmokau pasitikėti Tavimi, brangus Jėzau, Gelbėtojau, Drauge; ir aš žinau, kad Tu esi su manimi ir būsi su manim iki galo.“

Kad ir kokios būtų jūsų gyvenimo aplinkybės šiandien, Dievas viską mato. Dievas apie tai žino. Dievas supranta. Dievas glaudžia jus prie Savęs.

„Kaip gera pasitikėti Jėzumi.“

Markas Finlis