PATIRTIES GIESMĖS

VII DALIS: KOVOKITE UŽ JĖZŲ

Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprūs! (Pirmas laiškas korintiečiams 16, 13)

Apaštalas Paulius žinojo, ką reiškia tvirtai laikytis tikėjimo. Jis buvo persekiojamas, mušamas, kalinamas ir mėto­mas akmenimis. Jis patyrė laivo sudužimą ir dieną naktį kovojo, kad liktų gyvas. Jis kentė fizinę negalią, kurią vadino „dygliu kūne“. Visų šių išbandymų sūkury apaštalas rašė: „Todėl aš jau tris kartus maldavau Viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man Jis atsakė: „Gana tau Mano malonės“ (Antras laiškas korintiečiams 12, 8–9).

Paulius su Dievo malone pasitikdavo pasipriešinimą. Per Dievo malonę jis išgyvendavo sunkumus. Dievo malonėje jis priimdavo fizines negalias. Drąsusis apaštalas „tvirtai laikėsi“ Dievo malonėje.

Paulius ragino tvirtai laikytis ir Naujojo Testamento krikščionis. Tai buvo viena iš jo mėgstamiausių temų. Korinto Bažnyčiai jis rašė: „nes tikėjime jūs stovite tvirtai“ (Antras laiškas korintiečiams 1, 24). Efeziečiams jis pridūrė: „Tad stovėkite“ (Laiškas efeziečiams 6, 14). Į Filipų Bažnyčią jis kreipėsi: „Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!“ (Laiškas filipiečiams 4, 1).

1858 metais Filadelfijos bažnyčiose prasidėjo Dvasios kupinas atgimimas. Visose miesto bažnyčiose kiekvieną rytą ir vakarą vykdavo pamaldos. Dievo Dvasia veikė galingai. Šio atgimimo centre buvo 29 metų evangelistas Dadlis Tingas (Dudly Tyng). Jis pamokslavo daugiau kaip 5000 žmonių. Tūkstantis atsiliepė į jo raginimą visiškai pasišvęsti Jėzui.

Praėjus keturioms dienoms po galingiausio pamokslo jo gyvenime, įvyko avarija, ir Tingas buvo sunkiai sužalotas. Jam gulint mirties patale, aplink jį susirinko keli jo bičiuliai pastoriai. Pastorius Tingas vis dar galvojo apie tuos, kurie apsisprendė priimti Kristų, ir paskutinieji jo pašnibždom ištarti žodžiai buvo: „Pasakykite jiems, kad kovotų už Jėzų“.

Kitą sekmadienį vienas iš tų tarnautojų, Džordžas Dufildas (Geroge Duffield), pamokslavo pagal šią Šventojo Rašto vietą: „Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir Jo galybės jėga. […] Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa“ (Laiškas efeziečiams 6, 10. 14). Baigęs pamokslą, pastorius Dufildas jaudinančiai kreipėsi į tikinčiuosius savo ką tik parašytu eilėraščiu „Kovokite už Jėzų“.

Kovokite! Kovokite už Jėzų!

Jūs kryžiaus kariai;

Iškelkite Jo karališką vėliavą aukštai aukštai,

Ji neturi pralaimėti.

Iš pergalės į pergalę Ves Jis Savo armiją,

Kol bus sumušti visi priešai Nes Kristus yra Viešpats.

Laikykitės! Būkite tvirti! Nenuleiskite rankų! Atėjo metas kovoti už Jėzų.

Markas Finlis