PATYS DIDŽIAUSI MAINAI

Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu (2 Kor 5, 21).

Aš turiu tušinuką ir norėčiau jį su kuo nors išmainyti į automo­bilį. Papasakosiu apie savo tušinuką. Man jį kažkas davė, jis labai gražus, išpjaustytas iš medžio, brangus. Žmogus, kuris mėgsta įvairius mainus, turėtų susidomėti mano pasiūlymu.

Kai aš buvau vaikas, dažnai keisdavausi su kitais vaikais kram­tomąja guma ir kamuoliukais, su kuriais žaisdavau. Pamenu, kaip jau vėliau, kai aš mokiausi koledže, vieną vakarą bendrabutyje suorganizavome kaklaraiščių mainus. Tai buvo vienas iš įdo­miausių užsiėmimų. Mes atsikratėme kaklaraiščiais, kurių niekada nenešiojome, ir įsigijome geresnius. Mano draugas pradėjo tuš­čiomis rankomis, o vakarui baigiantis turėjo šešis gražius kakla­raiščius. Daugelis iš mūsų būtinai ką nors iškeitė. Bet jei kas nors būtų susidomėjęs pasiūlymu keisti mano tušinuką, esu tikras, kad tokio noro priežastys būtų galėjusios būti dvi: arba tas žmogus nesveiko proto, arba jis mane labai myli.

Šiandien norėčiau kalbėti apie pačius didžiausius mainus, kurie kada nors buvo įvykdyti. 2-ame laiške korintiečiams sakoma: Tą, kuris nepažino nuodėmės [kalbama, žinoma, apie Jėzų], Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu [paversti Dievo teisumu Jame]. Taigi, Dievas Jėzų, kuris nepaži­no nuodėmės, padarė nusidėjėliu dėl mūsų, kad mes, nepažinę teisumo, galėtume būti paversti Dievo teisumu Jame.

Ką jūs darytumėte, jeigu šiandien Jėzus pats prieitų prie jūsų, o jūs būtumėte vienintelis žmogus, likęs šioje žemėje? Ką jūs pajustumėte, jei Jis draugiškai pažvelgtų jums į akis, ištiestų savo ranką, kaip ir tolimoje praeityje, ir pasakytų: „Mano bičiuli, Aš atė­jau apsikeisti su tavimi, atiduoti tau savo teisumą ir paimti tavo nuodėmes.“ Ar jus sudomintų toks pasiūlymas? Kai kurie žmonės man sakė, kad jei tai iš tikrųjų atsitiktų ir jei jie tikrai žinotų, kad nuo to priklauso amžinasis gyvenimas, vis dėlto toks įvykis būtų pernelyg geras, kad galėtų būti tiesa. Ir vis dėlto tai yra tiesa – tai patys didžiausi mainai, kurie krikščioniškame gyvenime teikia pasi­tikėjimą ir garantuoja, kad būsime išgelbėti amžinajam gyvenimui.

Morisas L.Vendenas