Pėdsekio pasižadėjimas

Pėdsekio pasižadėjimas, Įstatymas ir Emblema (24 psl)

Pasižadėjimas

Dievo malone. Tik pasikliaudami Dievo pagalba galime vykdyti Jo valią.

Aš būsiu tyras. Pripildysiu savo protą viskuo, kas teisinga ir tikra, ir leisiu laiką veikloje, kuri ugdys tvirtą, švarų charakterį.

Būsiu malonus. Būsiu dėmesingas ir malonus ne tik savo bičiuliams, bet ir visai Dievo kūrinijai.

Būsiu ištikimas. Mokydamasis, dirbdamas ir žaisdamas būsiu sąžiningas ir doras, todėl visada galima tikėtis, kad padarysiu viską, ką galiu geriausio.

Laikysiuosi Pėdsekio įstatymo. Stengsiuosi suprasti Įstatymo prasmę ir stengsiuosi gyventi pagal jo dvasią, suprasdamas, kad paklusnumas įstatymui yra būtinas bet kurioje organizacijoje.

Būsiu Dievo tarnas. Pasižadėsiu tarnauti Dievui pirmiausia, paskiausiai ir geriausiai visame, kuo esu pašauktas būti ar daryti.

Būsiu žmogaus draugu. Gyvensiu, kad laiminčiau kitus ir daryčiau jiems taip, kaip norėčiau, kad jie darytų man.

ĮSTATYMAS yra skirtas man:

Laikyti ryto sargybą. Kiekvieną dieną turėsiu asmeninio pamaldumo laiko.

Sąžiningai atliksiu savo dalį. Dievo galia padėsiu kitiems ir atliksiu savo pareigą ir savo sąžiningą dalį, kad ir kur būčiau.

Rūpinsiuosi savo kūnu. Visuose dalykuose būsiu santūrus ir stengsiuosi pasiekti aukštą fizinio pasirengimo lygį.

Žvelgsiu į akis. Nemeluosiu, neapgaudinėsiu ir neklaidinsiu, niekinsiu nešvankybes ar blogą mąstymą.

Būsiu mandagus ir paklusnus. Būsiu malonus ir rūpestingas kitų atžvilgiu, atspindėdamas Jėzaus meilę visuose savo santykiuose su kitais.

Šventykloje vaikščiosiu tyliai/pagarbiai. Atlikdamas bet kokias pamaldumo pratybas rodysiu

pagarbą, kaip ir dera būti ypatingoje Dievo akivaizdoje.

Savo širdyje laikysiu giesmę. Būsiu linksmas, visada ieškosiu teigiamų dalykų gyvenime ir tegul mano gyvenimo įtaka kitiems būna kaip saulės šviesa.

Vykdysiu Dievo pavedimus. Visada būsiu pasirengęs dalytis savo tikėjimu ir stengsiuosi

tarnauti kitiems, kaip tai darė Jėzus.