Pergalė "A" metai

Pasirinkite A metų ketvirtį:

Pirmas ketvirtis
A1
Pirmasis programos ketvirtis
A1 ketvirtis
Turinys:
1. Dievui nėra nieko neįmanomo
2. Milžinai ir akmenys
3. Mums neįmanoma – įmanoma Dievui
4. Kas Dievas – Jehova ar Baalas?
5. Balandžiai ir garbinimas
6. Dabar jūs Jį matote, bet netrukus nebematysite
7. Kelias į tarnavimą
8. Kai Jėzus jaučia troškulį
9. Draugystės strėlės
10. Vertas pagarbos
11. Kilniaširdiškumas ir teisingumas
12. Apgaulė, užtraukusi mirtį
13. Atgailauti ir gauti atleidimą
Antras ketvirtis
A2
Antrasis programos ketvirtis
A2 ketvirtis
Turinys:
1. Trys verslininkai
2. Tarnavimo pavyzdys
3. Meilė ant kryžiaus
4. Jis gyvas
5. Kelionė į Jeruzalę
6. Šventyklos statyba
7. Ezros padėjėjas
8. Atleista amžinai
9. Tai viskas, ko prašau
10. Vidurnakčio draugas iš Galilėjos
11. Nematoma karalystė
12. Naujosios karalystės paslaptys
13. Ryšys
Trečias ketvirtis
A3
Trečiasis programos ketvirtis
A3 ketvirtis
Turinys:
1. Išmintingiausias žmogus žemėje
2. Žodžiai, verti karaliaus
3. Išminties taisyklės
4. Žodžiai ir darbai!
5. Mozė augina derlių
6. Karalystės metas
7. Žmogus akmenine širdimi
8. Prisikėlusysis laužo duoną
9. Namie, mano bažnyčioje
10. Platinant Dievo Žodį
11. Kristaus žmogus
12. O dabar – visi kartu!
13. Susieti vienas su kitu
Ketvirtas ketvirtis
A4
Ketvirtasis programos ketvirtis
A4 ketvirtis
Turinys:
1. Apakintasis
2. Ateiviai tarp mūsų
3. Žmogus laive
4. Laimingas kalinys
5. Dievas teisme
6. Niekas nesupranta
7. Dievo baimė
8. Jobo istorijos pabaiga
9. Nėra vietos
10. Pagarbos ir šlovinimo giesmė
11. Trys išminčiai ir Mesijas
12. Pašvęstasis
13. Didysis apsikeitimas dovanomis