Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

PERGALĖ, KURI NUGALI PASAULĮ 0 2018-11-15 — 00:28

Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, mūsų tikėjimas (1 Jn 5, 4).

Jei žmonės galėtų nugalėti nuodėmę, tai tikriausiai šiame pa­saulyje sumažėtų liūdesio, argi ne? Aš noriu nugalėti nuodėmę, o kaip jūs? Mes žinome, kad pergalę pasiekti įmanoma tik tada, kai žmogus sutelkia savo dėmesį į Jėzų. Biblijoje išdėstyta nuo­dėmės problema bei parodytas kelias, kaip ją nugalėti. Dievui pri­imtinas tik vienas kiekvienos nuodėmės nugalėjimo būdas – tai natūrali pergalė, kuri pasiekiama gyvenant Kristuje. Visos kitos pergalės, kurias pasiekiame ne savaime, o prievartaudami save, pasiekiame patys. Tai, ką mes tokiu atveju vadiname pergale, yra tik išorinio mūsų elgesio pasikeitimas. Biblija aiškiai ir labai konk­rečiai moko, kad Dievas nori ir gali apsaugoti mus nuo nuodėmių. Dievas numatė ir galimybę atleisti tiems, kurie nupuola bei patiria pralaimėjimų krikščioniškojo augimo proceso metu. Šiandien mes galime padėkoti Dievui už šias nuostabias dovanas.

Kristaus teisumas susideda iš Dievo atleidimo bei Jo jėgos, kuri mums suteikiama, kad pasiektume pergalę. Tačiau reikia nepa­miršti, kad kiekvienas, kuris nugali nuodėmę, neturi didžiuotis savo pergale ar manyti, jog jis yra nenuodėmingas. 1-me Jono laiš­ke (1, 8) pasakyta, kad sakantysis, jog jis neturi nuodėmės, apgau­dinėja pats save. Tačiau mes galime nugalėti nuodėmę, ir tai neprieš­tarauja Biblijos mokymams.

Ar jums niekas nesakė, kad jūs nusidėsite tol, kol gyvensite šioje žemėje, tačiau jei jūs nuodėmės neapkęsite, tai to pakaks, nes būtent šito Dievas iš jūsų ir laukia? Ar galime šitaip pasakyti žudikui? Ar mes galime jam pasakyti, kad, žinoma, geriau būtų nežudyti, bet jeigu jis nekenčia savo darbų, tai viskas gerai, šito Dievas iš jo ir belaukia? Ar duosime šitokį patarimą vagiui, gir­tuokliui, pasileidėliui? Jeigu ne, tai ar galime pateisinti nuodėmes, kurias laikome mažomis?

1-ajame Jono laiške (5, 4) aprašomas vienas iš pagrindinių pergalės prieš nuodėmę momentų: „ir štai pergalė, nugalinti pa­saulį: mūsų tikėjimas.“ Kai sužinome, kad tikėjimas yra bendravimo su Kristumi rezultatas, kad tikėjimas yra pasitikėjimas Tuo, kuris kaip jau žinome, yra vertas mūsų pasitikėjimo, tuomet tampa aišku, kad kelią į pergalę atveria nuolatinis bendravimas ir ryšys su Kristumi. Tai ir yra tas kelias, kuriuo Jis mus veda į tikrąjį paklus­numą.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!