Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

PIKTOSIOS DVASIOS LIUDIJA APIE JĖZŲ 0 2019-02-09 — 00:22

Ko Tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas Tu esi: Dievo Šventasis! (Mk 1, 24)

Šiandien patyrinėkime, ką apie Jėzų kalbėjo piktosios dva­sios, arba, kitaip tariant, kaip buvo apreiškiamas Jėzus per piktą­sias dvasias. Šie žodžiai skamba beveik kaip įžeidimas, bet su­tikime, kad visas Biblijos mokymas tiesiogiai ar netiesiogiai apreiškia Jėzų. Kai Jėzus gyveno žemėje, Jis dažnai susidurdavo su piktosiomis dvasiomis. Atsiverskime, pavyzdžiui, Evangelijos pagal Matą 8, 16–17: „Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demono apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius, kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: ‘Jis prisiė­mė mūsų negalias, užsikrovė mūsų ligas.‘“

Evangelijoje pagal Morkų sakoma: „Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: ‘Ko Tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš ži­nau kas Tu esi: Dievo šventasis!‘ Jėzus sudraudė ji: ‘Nutilk ir išeik iš jo!‘ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: ‘Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos Jo klauso!‘“ (Mk 1, 23–27) Įdomu tai, kad pirmasis liudijimas apie Jėzų, kuris yra užrašytas Evangelijoje pagal Mor­kų, duotas paties Dangaus Tėvo (Mk 1, 11). Antrasis liudijimas apie Jėzų buvo duotas piktosios dvasios, kuri nepaleido savo aukos iki pat išvarymo. Tikriausiai piktosios dvasios žino kažką tokio, ko mes nežinome. Juk jos yra antgamtiškos būtybės ir supranta didžiosios kovos esmę geriau negu mes.

Tikėti šėtono, veikiančio šiame pasaulyje, egzistavimu nėra tik religinis prietaras. Jo darbai šiandien tokie pat ryškūs kaip ir prieš daugelį šimtmečių, Kristaus laikais. Dievas stipresnis už šėtoną, tačiau mes esame silpnesni už jį. Jis sugalvojo gudriausių priemonių, kad paveiktų šių dienų Dievo tautą. Tačiau jo kėslų fone mes pamatome, kaip prieš mus atsiveria kai kurios nuostabios tiesos apie Jėzų ir Jo planus. Velnias stiprus. Jis gundo Dievo tautą ypač svarbiais klausimais. Viešpats parodė mums tuos ypatingus momentus, kai į mus yra nukreipiamos šėtono atakos, kad mes galėtume matyti, kas svarbiausia Dievui. Dievas nori, kad nebūtume užklupti netikėtai, bet budėtume ir kreiptumės į Jį prašydami apsaugos nuo visokių šėtoniškų gundymų.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!