REIKALAVIMAI

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

Bendri dalykai

 1. Turi būti 11 metų amžiaus.
 2. Turi būti aktyvus Pėdsekių klubo narys.
 3. Išmokti ir žinoti pėdsekių Pasižadėjimo prasmę bei įdomiu būdu pailiustruoti jo prasmę.
 4. Perskaityti knygą „Laimingas kelias“ (arba panašią knygą apie pasižadėjimą ir įstatymą, jei anksčiau nebuvo perskaityta).
 5. Turėti „Knygų klubo“ sertifikatą ir parašyti atsiliepimą apie vieną iš perskaitytų knygų mažiausiai paragrafą .

Pažangesniems

Žinoti, nacionalinės vėliavos sudėtį ir tinkamą jos panaudojimą.

Dvasiniai atradimai

 1. Įsiminti Biblijos Senojo Testamento knygas ir žinoti, į kokias keturias dalis yra grupuojamos knygos. Pademonstruoti sugebėjimą surasti bet kurią knygą. 
 2. Turėti atitinkamą „Atminties perlo“ sertifikatą.
 3. Pasikonsultavę su vadovu, pasirinkite vieną iš šių:
 1. Vieną iš Kristaus palyginimų.
 2. Vieną iš Kristaus stebuklų.
 3. Kalno pamokslas.
 4. Antrojo atėjimo pamokslas.

Ir vienu iš pateiktų būdų, parodykite savo žinias, ko mokė Kristus: 

 1. Diskusija su vadovu.
 2. Grupės veikla.
 3. Pasakyti kalbą.
 4. Perskaitykite Mato ir Morkaus Evangelijas. Atmintinai išmokite vieną iš šių:
PalaiminimasViešpaties maldaKristaus sugrįžimasEvangelijos pavedimasMt 3, 3 – 12.Mt 6, 9 – 13.Mt 24, 4 – 7, 11 – 14.Mt 28, 18 – 20.

Pažangesniems

Perskaitykite apie E. Vait pirmąjį regėjimą ir aptarkite tai, kaip Dievas naudoja pranašus pateikiant Jo žinią bažnyčiai.

Tarnavimas kitiems

 1. Pasikonsultavęs su savo vadovu, atrask būdus, kaip mažiausiai dvi valandas galėtum išreikšti tikrą draugiškumą tam, kam to reikia jūsų visuomenėje.
 2. Mažiausiai pusę dienos praleisk dalyvaudamas projekte, kuris būtų naudingas jūsų visuomenei ar bažnyčiai.

Pažangesniems

Dalyvauk evangelizacinėje veikloje ir atsivesk ne iš bažnyčios draugą, kuris dalyvautų kartu ar tiesiog būtų stebėtojas.

Draugystės vystymas

  Aptarkite principus ir pademonstruokite pagarbos kitų tautų žmonėms bei kitai lyčiai prasmę. 

Pažangesniems

Pademonstruokite pagarbą savo tėvams/ globėjams ir aptarkite, ką jie suteikia jums.

Sveikata ir fizinis pasirengimas

 1. Įsiminkite ir paaiškinkite1 Kor 9, 24 – 27.
 2. Su vadovu aptarkite, kaip fizinis pasirengimas ir pratimai susiję su sveika gyvensena.
 3. Sužinokite apie rūkimo žalą sveikatai ir fizinei būklei bei parašykite savo pasižadėjimą ar įsipareigojimą susilaikyti nuo tabako vartojimo.
 4. Užbaikite Pažengusio pradedančio plaukiko ženklą.

Pažangesniems

 1. ŽIV/ AIDS mokymo programa.
 2. Peržiūrėkite du filmus apie sveikatą arba padarykite plakatą piktnaudžiavimo rūkalais, narkotikais tema, arba šou programai paruoškite apie tabaką filmuotą medžiagą ir t.t.

Organizavimo ir vadovavimo vystymas

 1. Suplanuokite ir praveskite savo grupei susitikimą dvasine tema.
 2. Padėkite savo grupelei ar klubui suplanuoti tokią ypatingą veiklą kaip vakarėlį, žygį ar stovyklavimą per naktį.

Pažangesniems

Sudalyvauti ypatingame tokiame klubo įvykyje, kaip investitūra, atvirų durų dienos, priėmimas arba pėdsekių Sabata ir po to tai įvertinkite, kad galėtumėte nuspręsti, kaip būtų galima tai pagerinti.  

Gamtos tyrinėjimas

 1. Dalyvauti žaidimuose gamtoje AR dalyvauti vienos valandos pasivaikščiojime gamtoje.
 2. Užbaigti vieną iš ženklų: Varliagyviai, Paukščiai, Gyvuliai, Naminiai paukščiai, Ropliai, Kriauklės, Medžiai ar Krūmai.
 3. Apžvelkite kūrybos tyrinėjimą, veskite septinių dienų jūsų asmeninių pastebėjimų apie gamtą  žurnalą, kur kiekvieną dieną atkreipiate dėmesį į tą dieną sukurtus dalykus.

Pažangesniems

Įvardinkite ir apibūdinkite dvyliką laukinių paukščių ir dvyliką vietinių medžių.

Gyvenimas gamtoje

 1. Surasti aštuonias pagrindines kryptis be kompaso pagalbos.
 2. Dalyvauti dviejuose naktiniuose stovyklavimuose. Žinoti mažiausiai 6 taisykles, susijusias su stovyklavimo vietos pasirinkimu.
 3. Išmokti ar prisiminti „Draugų“ mazgus. Surišti ir žinoti praktinį šių mazgų pritaikymą: Audėjų (Šoto), Sutrumpinimo, Žvejo, Medkirčių, Įtemptos virvės. Išmokti tris pagrindinius tvirtinimo būdus.
 4. Išlaikyti pirmosios pagalbos testą.

Pažangesniems

 1. Mokėti sudėti ir uždegti penkių tipų laužus bei paaiškinti jų naudojimo paskirtį. Aptarti laužo uždegimo saugumo taisykles  arba sudalyvauti 8 km žygyje ir savo pastabas aprašyti žurnale.
 2. Pagaminti stovyklos maistą be indų.
 3. Paruošti mazgų lentą su mažiausiai penkiolika mazgų.

Gyvenimo įgūdžiai

Užbaigti vieną, dar neturėtą ženklą iš „Menų ir rankdarbių“ kategorijos.

Pažangesniems

Užbaigti vieną, dar neturėtą ženklą iš „Menų ir rankdarbių“, „Sveikatos ir mokslo“, „Profesijos“ ar „Ūkio darbų“  kategorijų.