REIKALAVIMAI

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

Bendri dalykai

 1. Turi būti 12 metų amžiaus.
 2. Turi būti aktyvus Pėdsekių klubo narys.
 3. Išmokti arba pasikartoti pėdsekių Įstatymą bei pademonstruoti suvokimą pasirinktu būdu: vaidinimas, diskusijos, esė ar savo nuožiūra parengti kokį nors projektą.
 4. Perskaityti knygą „Laimingas kelias“, jei anksčiau dar nebuvo skaityta.
 5. Turėti „Knygų klubo“ sertifikatą ir parašyti atsiliepimą apie kiekvieną iš perskaitytų knygų mažiausiai paragrafą .

Pažangesniems

Žinoti pėdsekių vėliavos ir trikampės vėliavėlės sudėtį ir tinkamą jų panaudojimą.

Dvasiniai atradimai

 1. Žinoti, kaip naudotis konkordancija.
 2. Turėti atitinkamą „Atminties perlo“ sertifikatą.
 3. Perskaitykite Luko ir Jono Evangelijas ir savo grupelėje aptarkite pasirinktinai tris iš:

Lk 4, 16-19 Rašto skaitymas

Lk 11, 9-13 Prašyk, ieškok, belsk

Lk 21, 25-28 Antrojo atėjimo ženklai

Jn 13, 12-17 Nuolankumas

Jn 14, 1-3 Viešpaties pažadas

Jn  15, 5-8 Vynmedis ir šakelės

 1. Pasikonsultavę su vadovu, pasirinkite vieną iš šių:
 1. Jn 3 Nikodemas
 2. Jn 4 Moteris prie šulinio
 3. Lk 15 Sūnus palaidūnas
 4. Lk 10 Gerasis samarietis
 5. Lk 19 Zachiejus

Pasidalinkite supratimu apie tai, kaip Jėzus gelbėja asmenis, naudodami vieną iš šių metodų:

 1. Grupės diskusija su savo vadovu.
 2. Pasakyti kalbą.
 3. Parašyti esė.
 4. Padaryti nuotraukas, schemas ar modelius.
 5. Parašyti eilėraštį ar dainą.
 6. Išmokyte mintinai ir paaiškinkite Pt 20, 1 ir Pt 23, 29-32

Pažangesniems

 1. Paskaitykite apie J. N. Andrews. Pakalbėkite apie misionieriško tarnavimo svarbą bažnyčioje ir kodėl Kristus davė didįjį pavedimą (Mt 28, 18-20).
 2. Užbaikite žemėlapį, pažymėdami misionierius ir tarnavimo vietas.

Tarnavimas kitiems

 1. Susipažinkite su vietovės visuomeninėmis paslaugomis ir prisidėkite savo pagalba bent viename iš jų. 
 2. Sudalyvaukite bent trijose bažnyčios programose.

Pažangesniems

Atsivesk naują narį į Sabatos mokyklą, pėdsekių klubą ar Biblijos tyrinėjimo grupę.

Draugystės vystymas

 1. Sudalyvaukite viešoje diskusijoje ar trumpame vaidinime apie patiriamą spaudimą ir jo vaidmenį jūsų sprendimų priėmime. 
 2. Pasikvieskite į svečius savivaldybės tarnautoją arba apsilankykite savivaldybėje ir tada paaiškinkite 5 būdus, kaip galėtumėte su ja bendradarbiauti. 

Pažangesniems

Užbaikite vieną iš šių ženklų:

 1. Savęs priežiūra ir manieros.
 2. Šeimyninis gyvenimas.

Sveikata ir fizinis pasirengimas

 1. Atlikite vieną iš reikalavimų:
 1. Dalyvaukite diskusijoje apie alkoholio, narkotikų įtaką organizmui.
 2. Pažiūrėkite video medžiagą apie alkoholį ar narkotikus ir aptarkite jų įtaką organizmui.
 3. Diskusija apie draugų daromą spaudimą.

Pažangesniems

 1. Dalyvaukite 16 km žygyje ir sudarykite tam reikalingos aprangos sąrašą.
 2. Draugų daromas spaudimas ir AIDS suvokimas.

Organizavimo ir vadovavimo vystymas

 1. Praveskite savo klube susitikimą arba Sabatos mokyklą.
 2. Padėkite savo grupelei ar klubui suplanuoti tokią ypatingą veiklą kaip projektas nelaimingiems vaikams, bendruomenės gražinimo ir t. t. bei tą veiklą įvykdykite. 

Pažangesniems

Sudalyvauti ypatingame tokiame klubo įvykyje, kaip investitūra, atvirų durų dienos, priėmimas arba pėdsekių Sabata ir sudalyvaukite to įvykio įvertinime kartu su „Kompanionų“ klase.

Gamtos tyrinėjimas

 1. Sugebėti įvardinti Šiaurinę žvaigždę, Oriono žvaigždyną, Sietyną ir dvi planetas. Žinoti dvasinę Oriono prasmę, paminėtą „Ankstyvuosiuose raštuose“ 
 2. Užbaigti vieną iš ženklų:„Gyvūnų pėdsakai“, „Kaktusai“, „Gėlės“, „Žvaigždės“ ar „Oras“

Pažangesniems

Atpažinti šešis gyvūnų ar paukščių pėdsakus. Padaryti trijų pėdsakų gipsinius atspaudus. 

Gyvenimas gamtoje

 1. Dalyvauti dviejuose naktiniuose stovyklavimuose. Žinoti šešis gerą stovyklavimo vietą nusakančius dalykus. Suplanuoti ir pagaminti du valgius.
 2. Išlaikyti „Tyrinėtojų“ pirmąją pagalbą.
 3. Paaiškinkite, kas yra topografinis žemėlapis, ką jame galima rasti bei jo panaudojimą. Įvardinti mažiausiai 20 ženklų ir simbolių, naudojamų topografiniuose žemėlapiuose  

Pažangesniems

 1. Pasikartokite pagrindinius tvirtinimo rišimus ir pastatykite vieną iš stovyklavimo baldų. 
 2. Suplanuokite menių keturiems asmenims trijų dienų stovyklavimui, panaudodami mažiausiai tris dehidratuotus produktus.
 3. Sugebėti pasiųsti ir priimti semaforo alfabetą ARBA sugebėti pasiųsti ir priimti tarptautinę Morzės abėcėlę, naudojant vėliavėles, ARBA žinoti kurčnebylių ženklų alfabetą, ARBA žinoti bendravimo per racijas pagrindinius dalykus.

Gyvenimo įgūdžiai

Užbaigti vieną ženklą iš „Namų ūkio sugebėjimų“ arba  „Menų ir rankdarbių“ kategorijos.

Pažangesniems

Užbaigti vieną, dar neturėtą ženklą iš „Žmonių pasiekimo tarnavimo“  „Sveikatos ir mokslo“, „Profesijos“ ar „Ūkio darbų“  kategorijų.