REIKALAVIMAI

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

Bendri dalykai

 1. Turi būti 14 metų amžiaus.
 2. Įsiminti ir mokėti paaiškinti adventistų jaunimo Pasižadėjimą.
 3. Turi būti aktyvus Pėdsekių klubo narys.
 4. Pasirinkti ir perskaityti tris knygas iš paauglių Knygų klubo sąrašo.

Pažangesniems

Pristatyti raštu ar žodžiu prezentaciją apie pagarbą Dievo įstatymui bei civilinei valdžiai, pateikdami bent 10 tinkamo elgesio principų. 

Dvasiniai atradimai

 1. Patyrinėti, kaip asmeninis Šventosios Dvasios darbas susijęs su žmonėmis, bei aptarkite Jos dalyvavimą dvasiniame augime.
 2. Tyrinėdami ir diskutuodami grupelėse praplėskite savo žinias apie paskutinių laikų įvykius, vyksiančius prieš antrąjį Kristaus atėjimą.
 3. Per Biblijos įrodymų tyrinėjimą ir diskusijas atraskite tikrąją Sabatos šventimo prasmę.
 4. Turėti Atminties Perlo sertifikatą.

Pažangesniems

Perskaitykite Patarlių, Habakuko, Izaijo, Malachijo, Jeremijo knygas.

Tarnavimas kitiems

 1. Kaip grupelė ar individualiai pakvieskite draugą bent į vieną jūsų bažnyčios ar konferencijos paauglių/ jaunimo veiklą.
 2. Kaip grupelė ar individualiai padėkite suorganizuoti ir sudalyvaukite projekte ar tarnavime kitiems.
 3. Aptarkite, kaip krikščioniškas adventistų jaunimas susijęs su žmonėmis kasdieninėse situacijose, susipažįstant ir bendraujant. 

Pažangesniems

Praleiskite bent 2 valandas su jūsų pastoriumi, bažnyčios vyresniuoju ar diakonu, stebėdami juos jų tarnavimuose.

Draugystės vystymas

 1. Grupės diskusijoje ir asmeniškai ištirkite savo požiūrį į dvi iš žemiau pateiktų temų:
 1. Savęs koncepcija
 2. Žmonių santykiai – tėvai, giminaičiai ir kiti.
 3. Pinigų uždirbimas ir išleidimas.
 4. Draugų spaudimas.
 5. Išvardinkite bei aptarkite neįgaliųjų poreikius ir padėkite jiems suorganizuoti vakarėlį.

Pažangesniems

Aplankykite instituciją, kurioje yra protinę ir fizinę negalią turintys žmonės, bei pateikite lankymo ataskaitą.

Sveikata ir fizinis pasirengimas

 1. Pasirinkite ir užbaikite bet kuriuos du reikalavimus iš „Saikingumo“ ženklo.
 2. Suorganizuokite sveikatingumo vakarėlį. Įtraukite sveikatos principus, rodomąją bei dalomąją medžiagą ir t.t.

Pažangesniems

Patyrinėkite efektyvią Juozapo atsisakymo techniką ir paaiškinkite, kodėl ją svarbu naudoti šiandien.

Organizavimo ir vadovavimo vystymas

 1. Aptarkite ir paruoškite vietinės bažnyčios struktūros schemą bei išvardinkite skyrių funkcijas.
 2. Sudalyvauti vietinės bažnyčios dviejų skyrių programose.
 3. Atlikti 3, 5 ir 6 Prievaizdavimo ženklo reikalavimus. 
 4. Užbaigti Rikiuotės ir Žygiavimo ženklą.

Pažangesniems

Užbaigti „Jaunesniojo jaunimo liudijimo“ ženklą.

Gamtos tyrinėjimas

 1. Peržvelkite Nikodemo istoriją ir sugretinkite su drugelio gyvenimo ciklu, arba nupieškite vikšro gyvenimo ciklą, suteikdami jam dvasinę prasmę
 2. Užbaikite vieną iš Gamtos neturėtų ženklų.

Pažangesniems

 1. Suplanuokite bent penkias su gamta susijusias veiklas, kurias galėtume turėti Sabatos popietėje.

Gyvenimas gamtoje

 1. Su nemažiau kaip keturių žmonių grupe, įskaitant ir patyrusį suaugusį patarėją, nukeliaukite 25 km su nakvyne lauke ar palapinėse atokioje, negyvenamoje teritorijoje. Ekspedicijos planavimas turi būti bendras grupės darbas, taip pat turi būti pasiimtas visas reikalingas maistas. Naudodamiesi savo kelionės užrašais sudalyvaukite jūsų patarėjo vedamame aptarime dėl kelionėje stebėto reljefo, floros ir faunos.
 2. Užbaigti vieną Rekreacijos anksčiau neturėtą ženklą.
 3. Išlaikyti pirmosios pagalbos Keliauninko testą.

Pažangesniems

Sukurkite ir pastatykite 5 stovyklavimo baldus bei taip pat sukurkite jūsų klubo stovyklos įėjimą, kurį galėtumėte naudoti stovyklavimo metu.

Gyvenimo įgūdžiai

Užbaigti vieną neturėtą ženklą iš „Evangelizacinio tarnavimo“, „Sveikatos ir mokslo“, „Buities darbų“, „Profesijos“ arba  „Lauko darbų“ kategorijų.