REIKALAVIMAI

Pėdsekiai -> 6 Metai – VEDLYS

Bendri dalykai

 1. Turi būti 15 metų amžiaus.
 2. Žinoti ir suprasti, kas yra Adventistų jaunimo garbės legionas.
 3. Turi būti aktyvus Pėdsekių klubo narys.
 4. Pasirinkti ir perskaityti vieną knygą iš paauglių Knygų klubo sąrašo, plius dar vieną knygą iš vietinės bažnyčios istorijos (pasirinkite knygą iš jūsų divizijos ar šalies).

Pažangesniems

Užbaigti prievaizdavimo ženklą.

Dvasiniai atradimai

 1. Aptarkite, kaip krikščionis gali įgyti Dvasios dovanas, Pauliaus apibudintas laiške Galatiečiams.
 2. Patyrinėkite ir aptarkite, kaip ST šventyklos tarnavimas nurodo į kryžių ir asmeninį Jėzaus tarnavimą. 
 3. Perskaitykite ir išsirinkite 3-jų adventistų misionierių istorijas. Papasakokite šias istorijas pėdsekių klubo, jaunimo susitikimų ar sabatos mokyklos metu.
 4. Turėti Atminties Perlo sertifikatą.

Pažangesniems

Perskaitykite knygą „Kelias pas Kristų“ ir parašykite vieno puslapio pranešimą/ esė.

Tarnavimas kitiems

 1. Individualiai ar kaip grupelė padėkite suorganizuoti ir sudalyvaukite viename iš žemiau paminėtų punktų:
 1. Atlikite draugišką apsilankymą pas tuos žmones, kurie negali išeiti iš namų.
 2. Pasirinkite šeimą su poreikiais ir jiems padėkite.
 3. Bet kokia kitokia pagalbos žmonėms veikla, kurią patvirtina jūsų vadovas.
 4. Dalyvaukite liudijimo kitiems paaugliams aptarime ir kažkuriuos dalykus pritaikykite praktiškai realioje situacijoje.

Pažangesniems

Atlikite vieną iš sekančių:

 1. Atsiveskite du draugus bent į du susitikimus, kuriuos praveda jūsų bažnyčia.
 2. Padėkite suplanuoti ir sudalyvaukite bent keturiuose jaunimo evangelizavimo susitikimuose ar panašiose veiklose.

Draugystės vystymas

Grupės diskusijoje ir asmeniškai ištirkite savo požiūrį į dvi iš žemiau pateiktų temų:

 1. Mano karjera (ką norėčiau ateityje dirbti)
 2. Tinkamas elgesys
 3. Seksas ir pasimatymai
 4. Gyvenimo partnerio pasirinkimas

Pažangesniems

Parašykite (mažiausiai 750 žodžių) arba pakalbėkite (mažiausiai 10 min.) tema „Kaip susirasti ir išsaugoti draugus“.

Sveikata ir fizinis pasirengimas

 1. Paruošti pristatymą apie geros sveikatos įstatymus pradinių klasių mokiniams.
 2. Atlikite vieną iš žemiau pateiktų veiklų:
 1. Parašykite eilėraštį ar straipsnį, tinkantį bažnyčios sveikatos žurnalui.
 2. Asmeniškai ar kaip grupė suorganizuokite ir sudalyvaukite „Smagiame bėgime“ ar panašioje veikloje. Aptarkite ir įrašykite jūsų fizinio lavinimo programą kaip pasiruošimą šiam įvykiui.
 3. Perskaitykite E. Vait knygos „Susivaldymas“ (Temperance) 102-125 psl. ir išlaikykite „Tiesa/ Netiesa“ testą.
 4. Užbaikite Mitybos ženklą arba vadovaukite grupei atliekant Fizinio pasirengimo ženklo reikalavimus.

Pažangesniems

Laikytis Dievo plano dėl seksualinio elgesio – AIDS ir lytiniu keliu plintančios ligos.

Organizavimo ir vadovavimo vystymas

 1. Aptarkite ir paruoškite vietinės bažnyčios struktūros schemą su specialiomis detalėmis apie jūsų diviziją.
 2. Apsilankyti konferencijoje, kurioje vyktų Pėdsekių vadovų mokymai.
 3. Suplanuokite ir išmokinkite jaunesniųjų pėdsekių grupę du reikalavimus iš bet kurio pėdsekių ženklo.

Gamtos tyrinėjimas

 1. Perskaitykite Jėzaus vaikystės istoriją knygoje „Su meile iš dangaus“ 7-me skyriuje ir  atkreipkite dėmesį į tai, kokią vietą Jo išsilavinime bei tarnystėje užėmė gamtos tyrinėjimas. Atsižvelgdami į tai, viešai prieš auditoriją papasakokite apie gamtos pamokas (palyginimus) paimtus iš jūsų tyrinėjimo bei pastebėjimų.
 2. Užbaikite vieną iš sekančių ženklų:
 1. Ekologija
 2. Aplinkos apsauga 

Gyvenimas gamtoje

 1. Susiruoškite į dviejų naktų žygį. Aptarkite, kokia jums bus reikalinga įranga.
 2. Suplanuokite ir pagaminkite tris kartus maistą ant atviros ugnies.
 3. Užbaikite mokymus apie mazgus ir užtvirtinimų rišimus.
 4. Užbaikite prieš tai neturėtą ženklą iš Vandens, Sportininko, Rekreacijos ar Išlikimo gamtoje  meistro kategorijų.

Pažangesniems

Užbaikite Išlikimo gamtoje meistro kategoriją.

Gyvenimo įgūdžiai

Užbaigti vieną neturėtą ženklą iš „Evangelizacinio tarnavimo“, „Buities darbų“, „Profesijos“, „Sveikatos ir mokslo“ arba  „Lauko darbų“ kategorijų.