REIKALAVIMAI (detaliau)

Pėdsekiai -> 4 Metai – ŽVALGAS

Bendri dalykai

  • Reikalavimas Nr. 1

Turi būti 13 metų ir/ arba atitinkamai 7 klasėje.

  • Reikalavimas Nr. 2

Įsiminti ir suprasti adventistų jaunimo tikslus ir moto.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Suvokti mūsų misiją pasauliui ir motyvuojančią meilės galią.

Paaiškinimas

SIEKIS: „Advento žinia visam mano kartos pasauliui.“

MOTO: „Kristaus meilė mane valdo.“

Mokymo metodai

  1. Adventistų jaunimas, kurį valdo Kristaus meilė, priims atsakomybę ir galimybę prisijungti prie savo draugų Evangelijos skelbimui visam pasauliui.
  2. Ar jūsų paaugliai aptarė siekio ir moto sąsają bei prasmę.

Žemiau yra pateiktos mintys diskusijos pradžiai:

Kas yra advento žinia?

Kas yra pasaulis?

Kaip aš su tuo susijęs?

  1. Žodžio „valdo“ prasmė: 2 Korintiečiams 5, 14.

Šis žodis bėgant laikui visiškai pakeitė savo prasmę. Senovinėje anglų kalboje reikšmė buvo „paskatinti arba priversti“.

„Meilė Kristui yra tai, kas mus motyvuoja“ (The Clear Word Biblijos leidimas).  

Testavimo metodas

Šio reikalavimo išpildymui pakanka įsiminti siekį ir moto bei paaiškinti jų prasmę.

  • Reikalavimas Nr. 3

Būti aktyviu pėdsekių nariu.

Paaiškinimas

Kad būtų aktyvus narys, paauglys turi:

  1. Būti pėdsekių finansiniu nariu. 
  2. Dalyvauti mažiausiai 75 % klubo veiklos.

Paauglys turi palaikyti pėdsekius savo įtaka ir, pasitaikius galimybei, prisiimti savo dalį atsakomybės.

  • Reikalavimas Nr. 4

Pasirinkti ir perskaityti tris knygas iš paauglių Knygų klubo sąrašo.

Tikslas

Pristatyti žvalgams naujas domėjimosi sritis, sustiprinti jų dvasinį tobulėjimą ir padėti patirti gerų knygų skaitymo džiaugsmą bei malonumą.

Paaiškinimas

Knygų klubo parinkta medžiaga pateikiama paaugliams kaip skaitymo programa apie nuotykius, gamtą, biografijas ir įkvepiančias istorijas. Sertifikatas pasiekimų klasėms reiškia, jog asmuo, kad jį gautų, įvykdo reikiamą atlikti darbą. Knygų klubo sertifikatas skirtas šiai klasei negali būti naudojamas antrą kartą bet kuriai kitai klasei. Kai jaunis užbaigia skaityti Knygų klubo paskirtas knygas, vadovas jo vardą turi perduoti vietinės Konferencijos jaunimo departamentui, kuris išduos Knygų klubo sertifikatą.

Žvalgai kiekvienais metais dažniausiai pasirenka ir perskaito tris knygas, kur viena jų gali būti dar neskaityta iš ankstesnių ketverių metų Knygų klubo sąrašo. Knygų klubo sąrašą pateikia jūsų vietinis jaunimo skyrius. 

Testavimo metodas

Kad gautų Knygų klubo sertifikatą pakanka žodžiu pateikti ataskaitą apie knygų pavadinimus bei turinį.