REIKALAVIMAI (detaliau)

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

Bendri dalykai

 • Reikalavimas Nr. 1

Turi būti 12 metų ir/ arba atitinkamai 6 klasėje.

Paaiškinimas

 1. Jei jis yra 6 klasėje. 
 2. Jei 6 klasės mokslo metų pradžioje sueina 12 metų.

Nauji nariai gali prisijungti kas ketvirtį arba jūsų klubui tinkamu metu.

 • Reikalavimas Nr. 2

Būti aktyviu pėdsekių klubo nariu. Kad būtų aktyvus narys, jaunis turi:

 1. Būti pėdsekių finansiniu nariu. 
 2. Dalyvauti mažiausiai 75 % klubo veiklos.

Jaunis turi palaikyti pėdsekius savo įtaka ir, pasitaikius galimybei, prisiimti savo dalį atsakomybės.

 • Reikalavimas Nr. 3

Išmokti ar prisiminti pėdsekių Įstatymo prasmę ir parodyti savo suvokimą, dalyvaujant viename iš toliau išvardintų:

 • Trumpas vaidinimas.
 • Vieša diskusija.
 • Esė rašymas.
 • Jūsų pasirinktas projektas.

Klasės susitikimai: Vienas

Pėdsekio įstatymas man:
1. Pradėti dieną nuo maldos ir  Biblijos skaitymo.
2. Sąžiningai atlikti  tai, kas man priklauso.
3. Rūpintis savo kūnu.
4. Išlaikyti žvilgsnį (Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta).
5. Būti mandagiu ir paklusniu.
6. Pagarbiai elgtis maldos namuose.
7. Gyventi su giesme širdyje.
8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas.

Įstatymo prasmė

1. Pradėti dieną nuo maldos ir  Biblijos skaitymo. Kiekvienas berniukas ir mergaitė turi melstis ir skaityti Bibliją kiekvieną dieną. Geriausias būdas pradėti dieną yra studijuoti  rytinius skaitinius „Rytinė sargyba“, kurie buvo paruošti kiekvienam septintosios dienos adventistų jauniui.

Pirmasis maistas, kurio man reikia, yra Dievo Žodis. Aš tyrinėsiu ir apmąstysiu jį ir padarysiu jį kiekvieno mano ryto pasišventimo dalimi. 

Aš melsiuosi, dėkodamas Dievui už Jo palaimas ir prašydamas dėl savo ir kitų poreikių. Dievas pažadėjo išgirsti mane.

Aš pasidalinsiu tuo, ką sužinojau Dievo Žodyje su savo šeima bei kitais žmonėmis. Aš noriu, kad Jėzus greit ateitų, ir noriu, kad kiti pažintų Jį asmeniškai taip, kaip aš Jį pažįstu.

Aš ryte melsiuosi ir skaitysiu Bibliją, nes tai yra Dievo planas praturtinti mano gyvenimą ir paruošti mane Savo karalystei.

2. Sąžiningai atlikti  tai, kas man priklauso. „Tauraus charakterio žmonių pasauliui reikia labiau nei didžių intelektualų.“ Ugdymas 263 psl.

 „Vienintelį lobį, kurį galime pasiimti iš šio pasaulio į būsimąjį, tai pagal dievišką atvaizdą suformuotą charakterį. Tie, kurie šiame pasaulyje mokosi iš Kristaus, pasiims su savimi kiekvieną dievišką pasiekimą į dangaus buveines. O danguje mes toliau tobulėsime. Koks svarbus yra charakterio vystymas šiame gyvenime.“ Žinios jaunimui (Messages to Young People, p.100, 101)

Suvokdamas šį didelį poreikį pasaulyje ir savo gyvenime aš nebijosiu nieko, kas man privalu. Aš su džiaugsmu atliksiu tai, kas man priklauso namuose, mokykloje ir bažnyčioje. 

Aš sąžiningai stengsiuosi nepakliūti į bėdą, pasirūpinsiu savo pinigais, gerbsiu tai, kas  yra ne mano ir ištikimai vykdysiu savo pareigas.

3. Rūpintis savo kūnu. „Viena iš geriausių priemonių, siekiant tyro ir kilnaus jaunimo charakterio, ir kas padeda kontroliuoti apetitą ir susilaikyti nuo smukdančių dalykų, yra gera fizinė sveikata.“  Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 233)

Aš pritariu, kad jaunystė yra geras laikas suformuoti gerus įpročius, išmokti savikontrolės ir išlaikyti sveiką kūną. Aš taip pat pritariu, kad mano kūnas yra Šventosios Dvasios šventykla ir tuo man buvo patikėta pasirūpinti. Tai mano pareiga išmokti principus ir normas, kurie padės man gyventi laimingai ir būti laisvam nuo blogio ir pasaulio sugedimo.

Aš stengsiuosi išlaikyti savo kūną stiprų giliai kvėpuodamas, mankštindamasis, tinkamai maitindamasis ir rengdamasis bei susilaikydamas nuo alkoholio, tabako, arbatos, kavos ir narkotikų vartojimo. 

4. Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta. Vašingtono valstijoje Fort Linkolne yra Kristaus statula, kuri atrodo jog žiūri į visas puses. Nesvarbu, kur atsistosi, Viešpaties akys žvelgia į tave. Biblija sako: „Dievo akys yra visur, jos stebi blogus ir gerus žmones.“ (Patarlių 15, 3)

Išlaikyti žvilgsnį reiškia, kad nesvarbu, kur esame tamsiuose ar šviesiuose gyvenimo posūkiuose, mes visada galime žvelgti  tiesiai Jėzui į akis ir nebijoti. Adomas ir Ieva bėgo nuo Dievo artumo.  Jie negalėjo pažvelgti į Jį, nes jie nusidėjo. Vietoj to, kad išlaikyčiau akių kontaktą, aš turiu nemeluoti ir neveidmainiauti. Aš pasakysiu tiesą, net jei bus labai sunku. Aš nekenčiu nešvaraus mąstymo ir kalbų. Aš daugiau galvosiu apie kitus, nei apie save.

5. Būti mandagiam ir paklusniam. „Auksinė taisyklė yra tikro mandagumo principas ir geriausias pavyzdys yra matomas Jėzaus gyvenime ir charakteryje. O, kokius švelnumo ir grožio spindulius kasdieniniame gyvenime skleidė mūsų Gelbėtojas! Kokia atgaiva dvelkė vien nuo Jo buvimo! Ta pati dvasia atsiskleis ir Jo mokiniuose.“ Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 420)

Aš noriu būti mandagiu, nes mandagumas yra meilė, sklindanti iš širdies, kuri atspindi Jėzaus meilę. Aš visada maloniai pasisveikinsiu ir būsiu pasiruošęs padėti nepažįstamajam, senyvo amžiaus žmogui, sergančiam, vargšui ir mažiesiems.

Aš suprantu, kad pirmiausia turi būti paklusnumas Dievui, po to paklusnumas tėvams ir paklusnumas mokytojams bei kitiems pagal autoritetingumą žmonėms. Aš noriu sekti Jėzaus pavyzdžiu, kuris buvo paklusnus net iki mirties ant kryžiaus. Jis atėjo įgyvendinti misiją ir buvo paklusnus Savo dangiškajam Tėvui.

6. Pagarbiai elgtis maldos namuose. Kai Mozė artinosi prie Dievo, kad gautų Dešimt Dievo Įsakymų, žmonėms buvo pasakyta save pašventinti ir išsiskalbti drabužius. Jie turėjo būti pagarbūs prieš visatos Dievą. „Vaikai ir jaunimas niekada neturėtų kažkuo didžiuotis, būti abejingais ir nerūpestingais susitikimuose, kur garbinamas Dievas.“ Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 266)

Aš vaikščiosiu taip pagarbiai maldos namuose, kad mano kojos, rankos ir mano širdis atitiktų laiką ir vietą. Dievas yra bažnyčios pastate, nes tai yra pašvęsta Jo garbinimui. Bažnyčioje aš būsiu ramus, atidus ir pagarbus visame, ką darysiu ir kalbėsiu.

Būsiu pagarbus maldoje; kai kalbėsiu su Dievu aš užmerksiu savo akis ir būsiu tinkamoje laikysenoje. 

Aš gerbsiu maldos namus, patį pastatą, jo baldus; aš nesikalbėsiu su šalia sėdinčiais; aš prisiminsiu, kad angelai uždengia save nuolankume, kai artinasi prie Dievo sosto.

7. Gyventi su giesme širdyje. „Šlovinimo melodija sukuria dangaus atmosferą, ir kur dangus paliečia žemę, ten skamba muzika ir giesmė  – „padėka bei melodijos skambesys.““ Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 291) 

Mes žinome, kad muzika yra toks pat garbinimo veiksmas kaip ir malda. Daugelį atveju jaunimas to nesupranta ir giesmės yra giedamos be prasmės. Mes turime išmokti šlovinti Dievą čia žemėje, nes tai bus viena iš amžinybės temų.  Mūsų širdyse turėtų būti džiaugsmas, nes Jėzus už mus visus atėjo ir mirė ant kryžiaus. 

Aš išlaikysiu giesmę širdyje, nes esu laimingas, nes aš buvau atpirktas. Aš giedosiu, būdamas vienas ir būdamas su kitais. Aš noriu, kad jie pajustų išgelbėjimo džiaugsmą su manimi, krikščionio džiaugsmą, laimę, kurią patiriame su Kristumi. Aš giedosiu, kai viskas gerai ir aš giedosiu, kai reikalai bus prasti. Aš žinau, kad išmėginimai ir vargai yra Dievo mokymo ir formavimo būdas.

 „Tegul namuose skamba mielos bei tyros giesmės. Tada jame bus mažiau nepasitenkinimo žodžių, o daugiau linksmumo, vilties ir džiaugsmo. Lai mokyklose skamba giesmės, mokiniai bus patraukti arčiau Dievo, arčiau mokytojų ir vienas prie kito.“ Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 292)

8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas. Aukščiausias kiekvieno adventisto jaunio tikslas yra atlikti Dievo darbą. „Vaikai gali būti mažaisiais misionieriais tiek namuose, tiek bažnyčioje. Dievas trokšta, kad jie būtų mokomi to, jog jiems duotas gyvenimas ne tik žaidimui, bet ir naudingam tarnavimui. Namuose jie turi būti mokomi misionieriško darbo, kas paruoš juos platesnėms naudingumo sferoms. Tėvai, padėkite vaikams išpildyti jiems Dievo numatytus tikslus.“  Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 225)

Kokia nuostabi galimybė būti Dievo baigiamajame darbe žemėje! Angelai būtų laimingi atlikdami šį darbą. Bet tai buvo duota žmonijai, jaunimui, berniukams ir mergaitėms.

Aš atliksiu kasdienes pareigas namuose ir mokykloje, kad būčiau pasiruošęs didesnėms pareigoms. Aš senyvai kaimynei padėsiu pasodinti daržą, kad vieną dieną būčiau pasiruošęs padėti žemės ūkio mokykloje, esančioje užsienio šalyje. Aš padėsiu mano mažesniam broliukui užsirišti batus, kad vieną dieną galėčiau padėti pacientui ligoninėje misijos lauke. Aš šiandien išvalysiu tėčio garažą, kad galėčiau padėti išvalyti pagonybę iš tūkstančio širdžių, esančių aplink mus ir kitose vietovėse.

Aš būsiu daugiau nei laimingas, atlikdamas Dievo  pavedimus, nes aš noriu daryti Jo darbus amžinai. Aš noriu pašvęsti savo gyvenimą šios žinios skelbimui ir milijonų, kurie vis dar laukia Jėzaus Kristaus išgelbėjimo, pasiekimui.

Mokymo metodai

1. Trumpas vaidinimas

 1. Klasė pasirenka Įstatymo ištrauką, pagal kurią jie galėtų suvaidinti situaciją, kuri parodytų Įstatymo prasmės suvokimą.
 2. Visa grupė kartu išvysto siužetą.
 3. Pasiskirsto vaidmenimis.
 4. Spontaniškai pamėgina suvaidinti be parašyto scenarijaus.
 5. Pademonstruoja prieš visą klasę.

2. Vieša diskusija. Vieša diskusija vyksta dalyvaujant dviem ar daugiau dalyvių, kurie išsako savo nuomonę, atsakydami į vadovo ar klasės pateiktus klausimus.

3 . Esė rašymas. Esė turėtų būti ne mažiau 250 žodžių ilgumo ir pristatoma vadovui.

4. Projektas. Panaudodami iliustracijas, kurios galėtų būti piešiniai, nuotraukos, paveikslėliai,  ar bet kokia kita forma, kuri pademonstruotų, kad jūs suprantate pėdsekių Įstatymą.

Testavimo metodas

Dalyvauti pasirinktoje veikloje ir mokėti mintinai pėdsekių Įstatymą.

Reikalavimas Nr. 4

Perskaitykite knygą „Laimingas kelias“, jei dar neskaitėte.

Paaiškinimas

Šią knygą parašė Lawrence Maxwell. Ją galima perskaityti asmeniškai arba su visa klase. Tai detalus pėdsekių Pasižadėjimo ir Įstatymo paaiškinimas istorijos forma. Galimos ir kitos jūsų turimos knygos, kurios kalba Pasižadėjimo ir Įstatymo tema.

Reikalavimas Nr. 5

Turėti atitinkamą knygų klubo sertifikatą ir parašyti mažiausiai paragrafą apie kiekvieną perskaitytą knygą.

Tikslas

Pristatyti tyrinėtojams naujas domėjimosi sritis, sustiprinti jų dvasinį tobulėjimą ir padėti patirti gerų knygų skaitymo džiaugsmą bei malonumą.

Paaiškinimas

Knygų klubo parinkta medžiaga pateikiama jauniams kaip skaitymo programa apie nuotykius, gamtą, biografijas ir įkvepiančias istorijas. Sertifikatas pasiekimų klasėms reiškia, jog asmuo, kad jį gautų, įvykdo reikiamą atlikti darbą. Knygų klubo sertifikatas skirtas šiai klasei negali būti naudojamas antrą kartą bet kuriai kitai klasei. Kai jaunis užbaigia skaityti Knygų klubo paskirtas knygas, jo vardas vadovo turi būti perduotas vietinės Konferencijos jaunimo departamentui, kuris išduos Knygų klubo sertifikatą.

Testavimo metodas

Vienas parašytas atsiliepimo apie perskaitytą knygą paragrafas yra žingsnis link Knygų klubo sertifikato gavimo.

  Pažangesniems

Reikalavimas Nr. 1

Žinoti pėdsekių vėliavos ir trikampės vėliavėlės sudėtį ir tinkamą jų panaudojimą.

Klasės susitikimai: Vienas

Paaiškinimas

Pėdsekių rikiuotės mokymo vadove rikiuotės mokymo ir vėliavos ceremonijos dalyje yra instrukcija apie tinkamą pėdsekių vėliavos ir trikampės vėliavėlės panaudojimą.

Pėdsekių vėliavos sudėtis

Pėdsekių vėliavą galima daryti iš medvilnės, dirbtinio šilko ar nailono. Vėliava yra padalinta per vidurį tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, sudarant keturias lygias dalis. Fono spalvos yra: karališkoji mėlyna ir balta atitinkamai susiuvamos kartu, kur kairiajame viršutiniame kampe ir dešiniajame apatiniame kampe yra karališkoji mėlyna spalva. Pėdsekių emblema centre. Spalvos simbolizuoja pėdsekių tikslus ir idėjas.

              

„Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą.” (Mt 5, 8)
             

„Bet Danielius apsisprendė nesiteršti.“ (Dan 1, 8)
            

„ Jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.“ (1 Jn 1, 7)


„Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso.“ (Apr 3, 18)

Pėdsekių emblemoje mes pavaizdavome tai, kas yra atrama kiekvienam pėdsekiui gyvenančiam šiais neaiškiais laikais.

Tikėjimo skydas

„Teisusis gyvens tikėjimu.“ (Heb 10, 38)
Dvasios kalavijas
„Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją.“ (Heb 4, 12)

Trikampio forma atkreipia mūsų dėmesį į trigubą tikslą, kurį iškelia mūsų pėdsekių organizacija: padėti mūsų berniukams ir mergaitėms visame pasaulyje tobulėti dvasiškai, protiškai ir fiziškai.

Apverstas trikampis simbolizuoja požiūrį į vadovavimą, iliustruotą Kristaus, vadovavimą tarnaujant.

Pėdsekių vėliava yra 1m x 1,5m dydžio.

Tinkamas metas rodyti pėdsekių vėliavą  yra: mugės, pėdsekių susitikimai, pėdsekių dienos bažnyčioje, miesto paradai ir t.t.

Pėdsekių vieneto vėliavėlės komponavimas

Kiekvienas pėdsekių klubas turi savo vėliavėlę. Vėliavėlė yra 34 cm x 55 cm, kur smailieji kampai yra 28 cm, o išpjovimo dydis 20 cm. Per vėliavėlę eina 10 cm pločio mėlyna juosta. 10 cm pėdsekių trikampė emblema yra 7,5 cm nuo viršaus taip, kad vertikali centrinė (per pus emblemą dalijanti) linija sutampa su mėlynos juostos kraštu.  Dešinėje mėlynos juostos pusėje yra balta spalva. Išsiuvinėta arba išpiešta emblema, parodanti klubo vardą (meška, liūtas, paukštis ir t.t.), turėtų neviršyti 14 cm  bei būti centre tarp mėlynos spalvos juostos ir įpjovos taško, taip pat atitinkamai nuo viršaus ir apačios.

Pėdsekių vėliava

Pėdsekių vieneto vėliavėlė