REIKALAVIMAI

Pėdsekiai -> 1 Metai – Draugas

Bendri dalykai

 1. Turi būti 10 metų.
 2. Turi būti aktyvus narys.
 3. Pasakyti mintinai ir mokėti paaiškinti pėdsekių pasižadėjimą ir įstatymą.
 4. Perskaityti knygą „Laimingas kelias“ (arba panašią knygą apie pasižadėjimą ir įstatymą).
 5. Turėti „Knygų klubo“ sertifikatą.

Pažangesniems

 1. Žinoti, dainuoti ar pagroti ir paaiškinti pėdsekių giesmės prasmę.

Dvasiniai atradimai

 1. Įsiminti Biblijos Senojo Testamento knygas ir žinoti penkias dalis, į kurias yra sugrupuotos knygos. Pademonstruoti sugebėjimą surasti bet kurią knygą. 
 2. Turėti esamą „Atminties perlo“ sertifikatą.
 3. Žinoti ir paaiškinti Ps 23 arba Ps 46.
 4. Keleto šeimos pamaldų metu paskaitykite „Ankstyvieji Raštai“ knygos istorinį prologą ir išvardinkite pagrindinius SDA bažnyčios įvykius arba atlikite kitas užduotis, kurios paminėtos 20 puslapyje.

Pažangesniems

 1. Atlikite kryžiažodį galvosūkį pagal „Ankstyvieji raštai“ knygos prologą.
 2. Pasikonsultavęs su vadovu pasirinkite vieną iš sekančių Senojo Testamento asmenybių: Juozapas, Jona, Estera ar  Rūta. Ir pakalbėkite jūsų grupėje apie Kristaus mylintį rūpestingumą ir išvadavimą, kaip parodytą istorijoje.

Tarnavimas kitiems

 1. Pasikonsultavęs su savo vadovu, atrask būdus, kaip mažiausiai dvi valandas galėtum išreikšti savo draugiškumą tam, kam to reikia jūsų bendruomenėje, atlikdamas du dalykus iš išvardintų:
  • Aplankyk ką nors, kuriam reikia draugijos.
  • Padėk, kam reikia pagalbos.
  • Su kitų pagalba praleisk dalį dienos bendruomenės, mokyklos ar bažnyčios projekte.
 2. Įrodyk, kad esi geras pilietis namuose ir mokykloje.

Pažangesniems

 1. Atvesk bent du lankytojus į Sabatos mokyklą arba pėdsekių susitikimus.

Draugystės vystymas

 1. Išvardinkite dešimt gero draugo savybių ir aptarkite keturias situacijas, kur jūs pritaikėte „Auksinę taisyklę“.
 2. Žinok nacionalinį himną ir paaiškink jo prasmę.

Pažangesniems

 1. Pademonstruok gerą elgesį prie stalo su įvairaus amžiaus asmenų grupe.

Sveikata ir fizinis pasirengimas

 1. Atlikite tai:
  1. Aptarkite susilaikymo principus Danieliaus gyvenime, arba praktiškai tai pademonstruokite prezentacijoje ar vaidinime pagal Danieliaus 1 skyrių.
  2. Mintinai išmok ir paaiškink Dan 1, 8. Taip pat pasirašyk atitinkamą pasižadėjimo kortelę arba sukurkite savo pasižadėjimo kortelę, parodančią, kodėl jūs pasirenkate gyvenimo būdą harmonijoje su teisingais principais ir susilaikymu.
 2. Išmok sveikos mitybos principus ir nubraižyk pagrindinių maisto grupių schemą.
 3. Gauti „Pradedančio plaukiko” ženklą.

Pažangesniems

 1. HIV/ AIDS mokymo programa.

Organizavimo ir vadovavimo vystymas

 1. Suplanuokite ir įgyvendinkite trijų valandų arba 8 km žygį. Suplanuokite užbaigti „Gamtos tyrinėjimo“ arba „Išgyvenimo“ skyrių,  arba specializacijos „Gamta“ ženklų reikalavimus.

Gamtos tyrinėjimas

 1. Gauti vieną iš sekančių ženklų: „Katės“, „Šunys“, „Žinduoliai“, „Sėklos“, „Naminiai gyvūnėliai –paukščiai“.
 2. Žinoti skirtingus vandens valymo būdus ir pademonstruoti sugebėjimą pastatyti stovyklavimo pastogę (priedangą). Pamąstykite apie Jėzaus kaip gyvybės vandens  ir kaip prieglobsčio reikšmingumą.

Pažangesniems

 1. Žinoti ir įvardinti dešimt jūsų vietovės laukinių gėlių ir dešimt vabalų.

Gyvenimas gamtoje

 1. Žinoti, kaip padaromos virvės ir pademonstruoti, kaip tinkamai suvynioti ir neštis virvę. Surišti ir žinoti sekančių mazgų praktinę paskirtį: Paprastas (Overhand), Uošvienės (Bobos) (Granny), Tiesusis (Tikrasis) (Square), Paprastas slenkantis (Slip), Batraiščio (Double Bow), Štekas (Two Half Hitches), Piemens (arba Vimblinis mazgas) (Clove Hitch), Gelbėjimosi kilpa (Bowline).
 2. Dalyvauti stovyklavime su nakvyne.
 3. Išlaikyti bendro saugumo testą.
 4. Pastatyti ir nugriauti palapinę ir padaryti stovyklavimo lovą.
 5. Žinoti penkias žygio taisykles, ir žinoti ką daryti, kai pasiklydai.
 6. Išmokti pėdsekių orientavimosi ženklus. Sugebėti ženklais nurodyti 2 km maršrutą, kad kiti sektų ir nueitų tą patį 2 km kelią.

Pažangesniems

 1. Uždegti laužą su vienu degtuku, naudojant gamtines medžiagas ir palaikyti to laužo degimą.
 2. Tinkamai naudotis peiliu ir kirviu bei žinoti dešimt jais naudojimosi saugumo taisyklių.
 3. Greitai surišti penkis mazgus.
 4. Pademonstruoti stovyklos maisto kepimą, skrudinimą ir virimą.

Gyvenimo įgūdžiai

 1. Gauti vieną ženklą iš „Meno ir rankdarbių“ kategorijos.

Pažangesniems

1. Gauti vieną ženklą iš „Profesinės“ ar „Žemės ūkio įgūdžių“ kategorijos.