REIKIA TIK VIENO

Morisas L.Vendenas

O reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta (Lk 10, 42).

Kartą Jėzus su savo mokiniais ilgai keliavę iš Jericho atėjo į Betaniją. Morta pamanė, kad būtų gerai pakviesti Jėzų ir Jo mo­kinius pietų ir arčiau su Juo susipažinti. Ji taip ir padarė. Morta labai jaudinosi ir nerimavo, ir paprašė, kad Jėzus atsiųstų Mariją į virtuvę padėti jai. Morta taip norėjo padaryti Jėzui įspūdį. Bet Jėzus atsakė: „Reikia tik vieno.“ Šiais žodžiais Jis išreiškė Evan­gelijos pradžią, vidurį ir pabaigą – žodžiu, – visą Evangelijos pras­mę. Krikščioniškame gyvenime reikia tik vieno, bet daugelis iš mūsų kaip tik to ir nėra patyrę.

„Negaliu dabar sėdėti prie Jėzaus kojų. Jo nėra mieste!“ Ir vis dėlto galite. Visada prisiminkite, kad visi, atrodytų, nepaaiškinami posakiai kaip: ateiti pas Kristų, sėdėti prie Jėzaus kojų, atiduoti Jam širdį ir valią tampa suprantami šio palyginimo dėka. Kaip mes atpažįstame vienas kitą? Bendraudami ir kartu ką nors dary­dami. Tai tinka ir kalbant apie Dievo pažinimą. Mes geriau pažista­me Dievą, kiekvieną dieną melsdamiesi ir skaitydami Bibliją. Jūs tyrinėjate Jėzaus gyvenimą, aprašytą Biblijoje, ypač Evangelijose, ir tai, ką ten perskaitote, lyginate su savo pačių gyvenimu, su savo patirtimi, troškimais ir poreikiais, o paskui kalbatės su Dievu apie tai, ką jūs iš Jo išmokote. Vėliau pasidalijate su draugais tuo, ką gavote asmeniškai bendraudami su Dievu. Jūsų pasako­jimas apie tai, ką Jėzus padarė jūsų labui, padrąsins ir kitus ieš­koti asmeniško bendravimo su Juo.

Kai kas iš jūsų paklaus: „Nejaugi mums daugiau nieko nereikia daryti, tik skaityti Bibliją ir melstis?“ Na žinoma, reikia. Yra daug ir kitų dalykų, būtinų gyvenime. Tie dalykai – tai geri darbai, paklus­numas, dideli užmojai ir Bažnyčios mokslo laikymasis! Tačiau visa tai tiesiogiai susiję su tuo, kas norėta pasakyti žodžiais: sėdėti prie Jėzaus kojų. Tai ir yra visos krikščioniškosios patirties šerdis, bet dauguma mūsų to dar nesupranta. Mums sunku pripažinti, kad Evangelija gali būti tokia paprasta. Bet Marija išsirinko tą geriausiąją dalį, apie kurią kalba Jėzus, ir ji nebus iš jos atimta.