Reorganizuojama Adventistų bažnyčios Trans-Europinė divizija. Ilgus metus jos dalimi buvę Vidurio Rytai tampa atskira unija.

Mūsų naujienos 2011-10-11

Į Generalinės konferencijos metinį susitikimą susirinkę Adventistų bažnyčios vadovai spalio 9 dieną, atsižvelgdami į rekomendaciją, priėmė sprendimą reorganizuoti Euro -Afrikos bei Trans – Europinę divizijas. Trans europinei divizijai, kuriai priklauso ir Lietuva, Vidurio rytų regionas, iki šiol buvęs šios divizijos dalimi, bus atskirtas ir reorganizuotas.

Pagal priimtą planą, Vidurio rytų unija bus prijungta prie šiaurės Afrikos regiono, Turkija ir Iranas suformuos naują uniją, kuri bus pavadinta – Didžioji vidurio rytų unija, kartu su Izraeliu, bus tiesiogiai pavaldžios Generalinei konferencijai.

Pietų Sudanas prijungtas prie Rytų – Centrinės Afrikos divizijos, kurios raštinė yra Nairobyje. Pakistanas bus prijungtas prie Pietų Azijos – Ramiojo vandenyno divizijos. Sprendimas palietė taip pat ir Afganistaną, kuris bus apjungtas su Euro-Azijos divizija. Kipras išlieka Trans europinės divizijos dalimi.

Tokio sprendimo tikslas – sudaryti geresnes sąlygas vidurio rytuose Bažnyčios misijai. Tai leis apjungti šalis, kuriose kultūra yra panaši. Taip pat leis skirti daugiau dėmesio, laiko ir resursų, susitelkiant į iššūkius, kurie iškyla Bažnyčios misijoje vakaruose – Europoje. Visi šie sprendimai įsigalios nuo kitų metų sausio pirmosios.

Trans Europinės divizijos vadovas Bertil Viklander šį sprendimą komentavo sakydamas: „Žinoma, pradžioje buvau kiek nusivylęs tokiu sprendimu. Mes tikrai daug pastangų

dėjome į misijos darbą Vidurio Rytų regione. Susigyvenome su žmonėmis ten, dirbome jiems ir su jais. O dabar gavosi taip, kad mes sodinome medžius, o jų vaisiais mėgausis kiti. Taičiau kartais taip nutinka. Turime nepamiršti, kad visų mūsų misija viena. Dirbame dėl to paties tikslo.“

Nepaisant to, kad praeityje darbas daugiausia islamiškose šalyse vyko gana neblogai, paskutiniu metu susidūrėme su gana dideliais sunkumais. Pasak  B. Viklander’io Bažnyčios veikla musulmoniškose Vidurio Rytų šalyse, nebuvo labai sėkminga. Tačiau nuo 2006 metų buvo dirbama vadovaujantis nauja konsepcija – paremta draugyste. Stengėmės būti atviri kalbėdami apie tai, kas yra Septintosios dienos adventistai, kuo mes tikime ir ką galėtume pasiūlyti ten gyvenantiems žmonėms. Išvystėme televizijos tarnystę, paremtą šiais principais ir tikime, kad ateityje tai atneš vaisių. Tačiau didžiausi iššūkiai išlieka tie patys: regione labai trūksta misionierių ir apmokytų pastorių, mokančių arabų kalbą.

Kaip vieną iš tokio sprendimo neigiamų aspektų, reorganizuoti šį regioną, B. Viklander paminėjo atstumą: „Privalumas, kai gali per 2-3 valandas susisiekti su kaiminystėje esančiomis, tai pačiai divizijai priklausančiomis unijomis ir kartu organizuoti darbą. Dabar, kai šis regionas bus prijungtas tiesiogiai prie Generalinės konferencijos, kurios būstinė yra daug toliau, tokios galimybės nebelika. Tačiau svarbu yra ir tai, kad Europos regionas neturėjo pakankamai lėšų plėtoti darbą Vidurio Rytuose. Lėšas skirdavo Generalinė konferencija, kurias paskirstydavo Trans Europinė divizija, tad normalu, kad GK nori tiesiogiai įtakoti veiklos strategiją bei fondų naudojimą.

Mes suprantame, kad tokiu sprendimu norima suburti visas musulmoniškas šalis į vieną organizacinį vienetą tam, kad darbas šiame regione būtų vystomas, taip pat regionas būtų tinkamai atstovaujamas Bažnyčios organizacijoje bei pačioje Generalinėje konferencijoje. Tai strateginis sprendimas, kuris gali suteikti naują impulsą Bažnyčios darbui Vidurio Rytuose. Mes melsimės už tai. Mes trokštame matyti Bažnyčios augimą šiame regione taip pat, kaip ir bet kur Europoje“.

 

    2 comments

  • | 2011-11-13 at 10:49

    Bet žemėlapyje matau, kad Lietuva priskirta ne Trans-Europinei divizijai, bet Euro-Azijai. Ta pačia spalva pažymėta Lietuva, Latvija, Estija, Ukraina, Baltarusija, Rusija ir tt. O nuo Lenkijos jau prasideda Trans-Europinė. Pasenęs žemėlapis?

  • | 2011-11-15 at 17:22

    Pasenes :) Geresnio nieks nepadare :) Ikeliau tam, kad lengviau orientuotis apie ka eina kalba straipsnyje, tiems, kam su geografija nepakeliui :)