Rinkimai Latvijoje

Rugpjūčio 24-25 dienomis Rygoje vyko Septintosios dienos adventistų bažnyčios Latvijos konferencijos suvažiavimas.

Suvažiavimo dalyviai naujuoju Latvijos konferencijos prezidentu išrinko Imants Ģipslis

Latvijos konferencijos sekretoriumi perrinko Daumandą Sokolovskį.

ir išrinko naująjį Latvijos konferencijos iždininką Dāvis Priedis.

Taip pat suvažiavimo dalyviai išrinko naujus skyrių vadovus ir Vykdomojo komiteto narius. Daugiau informacijos rasite čia: https://adventisti.lv/lv/jaunumi/7199-SE-ES-ESMU-SUTI-MANI-%28JES-68%29