SABATĄ ŠVENČIANTIS KUNIGAS

Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. (Evangelija pagal Matą 5, 18)

Endriu Fišeris (Andrew Fisher), buvęs katalikų kunigas, buvo giliai apmąstęs savo apsisprendimą švęsti sabatą. Jis tvirtino, kad įsakymas švęsti sabatą nėra apeiginio įstatymo dalis, nes jis buvo duotas pasaulio sukūrimo metu – prieš tai, kai buvo sukurta aukojimo sistema. Cituodamas Evangeliją pagal Matą 5, 17–18, jis įrodinėjo, kad Jėzus atsisakė pašalinti iš Įstatymo bent vieną raidelę. Remdamasis Jokūbo laišku 2, 10–12, jis atkreipė dėmesį į tai, jog mokiniai nepakeitė sabatos sekmadieniu. Jis drąsiai rodė į katalikų bažnyčią, kaip į atsimetimo šaltinį. Sekmadienio šventimas, pasak jo, buvo tiesioginis popiežiaus įsakymo „pakeisti laikus ir įstatymus“, išpranašauto Danieliaus pranašystėje 7, 25, vykdymas. Fišeris už savo poziciją sumokėjo gyvybe. 1529 metais jis ir jo žmona buvo pasmerkti mirčiai.

Yra keletas dalykų, už kuriuos verta numirti. Karalius Saliamonas, išmintingiausias iš kada nors gyvenusių žmonių, pasakė: „Įsigyk tiesos ir neparduok jos; pirkis išminties, pamokymo ir supratimo“ (Patarlių knyga 23, 23).

Fišeris ir jo žmona nestokojo moralinės drąsos. Jie turėjo dvasinį stuburą. Kai kurie žmonės negali ilgai atsilai­kyti ir ginti savo tiesos. Jie plaukia pasroviui, pritaria minios traukiamai melodijai ir nenori išsiskirti iš daugumos. Tačiau yra ir tokių, kaip Juozapas, Danielius, Paulius. „Didžiausias pasaulio poreikis yra žmonės – žmonės, kurie nebus nuperkami ir parduodami, žmonės, kurie širdies gilumoje yra teisingi ir sąžiningi, žmonės, kurie nebijo vadin­ti nuodėmės jos tikruoju vardu, žmonės, kurių sąžinė pasišventusi pareigai, žmonės, kurie gins tiesą, kad ir dangus nugriūtų“ („Auklėjimas“, p. 57).

Fišeris ir jo žmona priėmė esminį sprendimą. Jie elgsis teisingai dėl to, kad tai teisinga, o rezultatus paliks Dievui. Jų gyvenimo moto buvo: „Verta sekti paskui tiesą“. Tiesa lieka tiesa, nesvarbu, tiki ja dauguma ar ne. Tiesa lieka tiesa, nesvarbu, populiari ji ar ne. Tiesa lieka tiesa, nesvarbu, ar kai kurie žmonės ją priima, ar ne.

Ar jūs stosite į tų vyrų ir moterų gretas, kurie buvo ištikimi Dievui per amžius? Ar pašvęsite savo gyvenimą teisin­gam elgesiui, kad ir kiek tai kainuotų? Ar gyvensite pagal principus, kad ir kokios būtų pasekmės? Ar esate pasiryžę bet kuria kaina vadovautis tiesa, o pasekmes palikti Dievui?

Markas Finlis