SĄJUNGOS VĖLIAVA

Švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. (Ezechielio pranašystė 20, 20)

XVII amžiaus pradžioje Dorotėja Treisk (Dorothy Traske) vadovavo privačiai Londono mokyklai. Ilgas norinčiųjų joje mokytis sąrašas liudijo apie jos, kaip mokytojos, populiarumą.

Misis Treisk ir jos vyras Džonas buvo puritonai. Puritonai buvo įsitikinę, kad anglikonų bažnyčią reikia apvalyti ir sugrąžinti prie Naujojo Testamento šaknų. Stengdamiesi gyventi pagal aiškius Šventojo Rašto principus, Treiskai gilinosi į tai, kas Biblijoje pasakyta apie septintąją dieną – sabatą. Jie nusprendė paklusti aiškiam bibliniam įsakymui švęsti šią dieną. Misis Treisk paskelbė, jog šeštadieniais jos mokykloje pamokos nebevyks.

Kai mokinių tėvai pasidomėjo kodėl, Misis Treisk išdėstė savo įsitikinimus. Įsikišo valdžios atstovai, ir ji buvo uždaryta Geithauzo kalėjime, Londone. Moters veiksmai buvo palaikyti iššūkiu valstybei.

Misis Treisk iškalėjo maždaug 15 metų. Nenorėdama apsunkinti savo poreikiais kitų, ji daugiausia mito duona, vandeniu, šaknelėmis ir žolelėmis. Pagaliau, uždaryta tarp niūrių sienų, ji susirgo ir mirė. Ji buvo išvežta iš Geithauzo kalėjimo ir palaidota laukuose.

Dorotėjai Treisk sabata buvo ištikimybės ženklas. Tai buvo ne šiaip diena, o Dievo įsakymas. Atmesti sabatą reiškė atmesti sabatos Viešpatį ir ją sukūrusį Kūrėją. Misis Treisk kalėjo ir mirė ne dėl savo ištikimybės paprastai dienai, o dėl ištikimybės Dievo įsakymui. Teoriškai 24 valandų laikotarpis – toks pat, kaip bet kuris kitas. Tačiau pagal Dievo Žodį, sabata yra iš esmės kas kita.

Dievo įsakymas skelbia: „Atmink ir švęsk šabo dieną“ (Išėjimo knyga 20, 8). Pradžios knygoje parašyta: „Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną Jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų“ (Pradžios knyga 2, 3).

Septintoji diena – sabata yra Dievo palaimintas ir pašventintas ištikimybės simbolis. Tai Jo vėliava. Pašlovinkite Jo vardą jau šią sabatą. Jei Dorotėja Treisk verčiau pasirinko mirtį negu sabatos išdavystę, kodėl mums nešlovinus Dievo kiekvieną sabatą, užuot ėjus į kompromisą?

Markas Finlis