Santuokos praturtinimo seminaras Latvijoje

Mūsų naujienos 2011-08-14

Š.m. rugpjūčio 6-7 d. Latvijoje (Ozolnieki miestelyje) įvyko seminaras tema „Santuokos praturtinimo būdai šeimoje“, kurį organizavo Septintosios dienos Adventistų bažnyčios Baltijos Unijos konferencijos Šeimos skyrius. Seminaro lektorius buvo Gábor Michalec (Vengrija).

Gábor Michalec yra Adventistų bažnyčios Vengrijos Unijos konferencijos Šeimos skyriaus direktorius. Seminare dalyvavo 15 porų iš trijų Pabaltijo valstybių (Latvijos, Estijos ir Lietuvos).

Seminaro tikslas buvo paruošti kurso “santuokos praturtinimas” lektorius ir paruošti juos organizuoti įvairias programas šeimoms. Apmokymas įtraukė tikslus, bendravimą, konfliktų sprendimą, pareigybes šeimoje, laisvalaikio ypatumus, seksualumą, tėvystės vaidmenis, finansus, tikėjimo Dievu reikšmę šeimoje.

Santuokos praturtinimo kursą išklausė poros iš Klaipėdos, Plungės, Šiaulių, Ukmergės, Vilniaus, Kėdainių ir Kauno. Ateityje Lietuvoje planuojama vystyti Santuokos praturtinimo programas įvairiose srityse – organizuojant šeimų stovyklas, iš kurių vienos bus sutuoktiniams, kitos – sutuoktiniams ir jų vaikams, taip pat įvairūs straipsniai laikraštyje „Vilties šaltinis“, priešsantuokinės konsultacijos, veikla su įvairiomis krizėmis ištiktais žmonėmis, šeimos konsultantų renginiai, bažnyčioje esamų šeimų santykių stiprinimo programos.

 

(Paimta iš www.siauraskelias.lt )