Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

“SEK MANE” 0 2019-06-08 — 00:29

Išsivaręs visas saviškes, Jis eina priešakyje, o avys paskui Jį seka, nes pažįsta Jo balsą (Jn 10, 4).

Kartą grupė turistų keliavo po Viduriniuosius Rytus. Šios gru­pės palydovas pasiūlė atkreipti dėmesį į avių kaimenę bei į piemenis. Gidas tarė: „Piemuo niekada nevarinėja savo avių. Jis paprasčiausiai jas vedžiojasi.“ Bet staiga visi pamatė, kad pirmoji avių grupė pradėjo bėgti keliu, varoma lazdomis, akmenimis ir riksmais. Turistai išsiaiškinę, kas dedasi, sužinojo, kad avys buvo varomos į skerdyklą.

Jėzus sakė: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka Manimi“ (Mt 16, 24). Jis sakė, kad avys klauso piemens balso, jį pažįsta ir seka (Jn 10, 4). Jis sakė ir tai: „Kas nori Man tarnauti, tegul seka paskui Mane“ (Jn 12, 26). Jis kvietė ir turtingąjį jaunuolį, kad šis viską išdalytų ir sektų Jį (Mt 19, 21). Jis kvietė mokinius Jį sekti, kad taptų „žmonių žvejais“ (Mt 4, 19).

Kai mes sekame tą, kuriuo pasitikime, mūsų nereikia mal­dauti, versti, prašyti. Jėzus mus kviečia Jį sekti. Apreiškimo kny­goje (14, 4) kalbama apie grupę žmonių, kurie yra su Ganytoju ir Avinėliu ir Jį seka, kur tik Jis eina.

Evangelijoje pagal Luką (9, 57–62) kalbama apie žmones, kurie mano, kad yra sunku sekti Jėzų. Jie randa pasiteisinimų ir turi kitokių planų. Jėzus jiems nurodė, jog neįmanoma gyventi dvily­pe širdimi. Jo sekėjai turi būti visiškai pasišventę. Jie yra pa­kviesti Jį sekti. 1-ajame Petro laiške (2, 21) pasakyta: „Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis.“

Tik Šventoji Dvasia žino kiekvienai sielai tinkamiausią laiką. Mes negalime to žinoti, todėl turime leisti Jai veikti. Būtent Ji kiek­vienam padeda apsispręsti, o visų apsisprendimų pagrindas yra apsisprendimas sekti Kristų, sekti Jį nuolat.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!