Septintosios dienos adventistų bažnyčios struktūra

Septintosios dienos adventistų Bažnyčia turi atstovaujančią valdymo formą, kurioje nariai suteikia atsakomybę atstovaujantiesiems ir tarnautojams, kurie užima vadovaujančias pareigas bažnyčioje.
Septintosios dienos adventistų Bažnyčia turi atstovaujančią valdymo formą, kurioje nariai suteikia atsakomybę atstovaujantiesiems ir tarnautojams, kurie užima vadovaujančias pareigas bažnyčioje.

Nuo asmeninio tikinčiojo iki Pasaulinės bažnyčios organizacijos yra keturios sudedamosios pakopos:

– Vietinė bendruomenė, sudaryta iš grupės tikinčių asmenų,

– Vietinė konferencija arba vietinis Laukas/Misija, sudaryti iš grupės bendruomenių tam tikroje valstijoje, provincijoje ar teritorijoje,

– Unijos konferencija arba Unijos Laukas/Misija, sudaryta iš Konferencijų ar Laukų didesnėje teritorijoje,

Generalinė Konferencija, Pasaulinės Septintosios dienos adventistų Bažnyčios centras, apimantis visus narius ir organizacijas. Divizijos yra Generalinės Konferencijos dalys su suteikta joms administracine atsakomybe paskirtose geografinėse vietovėse.

Šių keturių sudėtinių pakopų viduje Bažnyčia taip pat vadovauja įvairioms mokymo, sveikatos, spaustuvės ir kitoms įstaigoms. Visa Bažnyčios visuma, įskaitant ir šias įstaigas, yra taip suorganizuota, kad atstovautų Generalinei Konferencijai.

Generalinė Konferencija yra aukščiausias Bažnyčios žemiškas autoritetas. Generalinė Konferencija Sesijoje ir Vykdomasis Komitetas tarp Sesijų yra aukščiausieji administraciniai organai.

Įpareigota sukurti pavaldžias organizacijas, išleisti administacinius leidinius, įtraukiant bažnyčios organizacijas ir įstaigas ir tarnauti kaip aukščiausias autoritetas visais klausimais, kur skiriasi požiūris, Generalinė Konferencija dirba organizuojant ir paremiant Bažnyčios interesus visame pasaulyje.