SPRĘSKITE PROBLEMAS TAIP, KAIP NORI DIEVAS

Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. (Evangelija pagal Matą 18, 15)

Į dekano Morgano kabinetą vis plūdo nusiskundimų srautas. Jis negalėjo dirbti savo darbo. Atrodė, jog pas jį randa kelią kiekvienas nesantaikos kėlėjas studentų bendrabučiuose. Koridoriuose nuolat murmėjo nepatenkintieji. Ir niekaip nebuvo įmanoma susitarti. Dekanas Morganas tiesiog neįstengė išspręsti visų problemų.

Tačiau kartą jis skaitė Evangeliją pagal Matą, ir jam įstrigo viena eilutė. Jėzus pasakė: „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“ (Evangelija pagal Matą 18, 15).

Dekanas Morganas nusprendė imtis veiksmų. Jis norėjo pamatyti, kas nutiks, jeigu jo pavaldiniai iš tikrųjų ims elgtis pagal šiuos Kristaus žodžius. Jis visus sukvietė ir išdėstė naująją taisyklę. Nuo šiol kiekvienas, prieš ateidamas skųstis pas jį, turės nueiti ir pasikalbėti su žmogumi, kuriuo jis skundžiasi. Pirmiausia jie turėsiantys aptarti problemą tiesiogiai, akis į akį su tuo žmogumi, kuris jiems nusikalto.

Dekanas Morganas stebėjo, kas bus. Iš pradžių jis būgštavo, kad visas šis „vaikščiojimas pas savo brolį“ gali su­kelti dar daugiau priešiškumo. Tačiau jis ėmė pastebėti, jog bendrabučiuose tapo daug ramiau nei įprastai. Niekas nebesibeldė į jo duris ir nebesiskundė.

Dekanas Morganas suprato, kad studentai ėmė praktiškai taikyti Kristaus žodžius, ir rezultatai buvo nuostabūs. Visos problemos ir konfliktai greitai išsisprendė.

To trankiojo bendrabučio studentai ir toliau elgėsi pagal Kristaus Žodį, ir toliau regėjo puikius rezultatus. Baigian­tis mokslo metams, tas bendrabutis tapo pavyzdžiu visai mokyklai. Problemiškiausia vieta studentų miestelyje tapo geriausia.

Aš 35 metus stebėjau, kaip šis principas veikia mano paties tarnavime. Kai jo laikomasi, išgyja širdys, griūva už­tvaros ir išsisprendžia konfliktai. Apsispręskite niekada neaptarinėti kito žmogaus blogo elgesio pirmiau nepasikalbė­jus su juo pačiu. Nueikite pas jį su krikščioniška meile. Nuolankiai aptarkite problemą. Suteikite Dievui šansą veikti. Problemos, kurios jums atrodė milžiniškos, gali išgaruoti, kai kitas individas turės galimybę pasiaiškinti.

Įsipareigokite spręsti bendravimo problemas taip, kaip nori Dievas, ir stebėkite, kas bus.

Markas Finlis