Statistiniai duomenys

Bažnyčia greitai auga ir jai dabar priklauso apie 16 milijonų žmonių (2010 metų duomenimis).

Bendruomenės, įmonės, narystė ir darbuotojai

Bendruomenės…………………………………………………………………….48.987
Įmonės………………………………………………………………………………53.365
Bažnyčios narystė-pakrikštyti suaugę…………………………………..11.687.229
Bendras narių prieauglis (per metus)……………………………………..1.043.843
Krikštai (per metus) ………………………………………………………….1.022.399
Išpažinę tikėjimą (per metus) …………………………………………………21.444
Palaiminti aktyvūs tarnautojai………………………………………………….13.971
Bendras aktyvių darbuotojų skaičius………………………………………..170.840

Misija pasauliui

Jungtinių Tautų pripažintos pasaulio šalys ir teritorijos ………………………228
Pasaulio šalys ir teritorijos kuriose dirba Septintosios dienos adventistai…204
Divizijos…………………………………………………………………………………..12
Unijos konferencijos ir Misijos laukai……………………………………………….92
Vietinės konferencijos ir Misijos laukai……………………………………………489

Mokymo programa

Bendras mokyklų skaičius……………………………………………………….6.064
Darbuotojų apmokymo įstaigos……………………………………………………..35
Vidurinės mokyklos…………………………………………………………………1.126
Pradinės mokyklos………………………………………………………………….4.809
Bendras besimokančiųjų skaičius………………………………………….1.065.092
Maisto pramonės įmonės………………………………………………………………26

Sveikatos darbas

Ligoninės ir sanatorijos………………………………………………………………174
Senelių namai ir centrai……………………………………………………………..125
Klinikos ir dispanseriai……………………………………………………………….393
Vaikų namai……………………………………………………………………………..33
Lėktuvai ir medicinos tikslams naudojami laivai…………………………………..8
Ambulatorinių ligonių lankymai…………………………………………….1.649.847

Leidyklos darbas

Spaudos centrai…………………………………………………………………………..9
Leidyklos ir jų padaliniai……………………………………………………………….56
Literatūriniai evangelistai, pagal rekomendacijas ir licenzijuoti………….15.850
Kalbos, kuriomis spausdinami leidiniai……………………………………………327

Sabatos mokyklos( Biblijos tyrinėjimo klasės)

Sabatos mokyklos……………………………………………………………….120.261
Sabatos mokyklos narystė…………………………………………………14.548.496