PASAULINĖS SEPTINTOSIOS DIENOS ADVENTISTŲ BAŽNYČIOS STATISTIKA 2021 m.

BAŽNYČIOS, NARYSTĖ

Statistikos suvestinė 2021 m. gruodžio 31 d.

Bažnyčios 95,297
Bažnyčios nariai 21,912,161

MISIJA PASAULIUI

Statistikos suvestinė 2020 m. gruodžio 31 d.

Jungtinių Tautų pripažintos pasaulio šalys ir teritorijos 235
Pasaulio šalys ir teritorijos kuriose dirba Septintosios dienos adventistai 212
Kalbos, naudojamos Septintosios dienos Adventistų spausdinamuose leidiniuose ir skelbime 535
Divizijos 13
Įvairios Unijos 138
Vietinės Konferencijos 418
Vietiniai Misijos laukai 313

MOKYMO PROGRAMOS

Bendras mokyklų skaičius 9,419
Kitos institucijos 118
Darbuotojų apmokymo įstaigos 38
Vidurinės mokyklos 2,640
Pradinės mokyklos 6,623
Bendras besimokančiųjų skaičius 2,023,844
Kitose institucijose 160,997
Darbuotojų apmokymo įstaigose 7,159
Vidurinėse mokyklose 587,283
Pradinėse mokyklose 1,268,405

MAISTO PRAMONĖ

Maisto pramonės institucijos ir organizacijos 22

SVEIKATOS DARBAS

Ligoninės ir sanatorijos 229
Senelių namai ir centrai 129
Klinikos ir dispanseriai 1,475
Odontologijos klinikos 128
Vaikų namai 15
Pacientų apsilankymai virš 1 milijono
Ambulatoriniai pacientų apsilankymai virš 21 milijono

MEDIA CENTRAI

Media centrai 18

LEIDYKLOS DARBAS

Leidyklos ir jų padaliniai 57
Literatūriniai evangelistai 27519
Kalbos, kuriomis spausdinami leidiniai 342
Kalbos, kuriomis transliuojama 313
Kalbos ir dialektai, kuriomis skelbiama 496

ADVENTISTŲ PLĖTROS IR PAGALBOS AGENTŪRA (ADRA)

Šalys ir vietovės pasaulyje, kuriuose yra ADRA virš 130
Iš viso finansuotų projektų 1,506
Projektų naudos gavėjai 20,777,127

Parengė Office of Archives, Statistics, and Research, Septintosios dienos Adventistų bažnyčios Generalinė Konferencija.
Atnaujinta 2022 m. vasario 14 d.