SUDUŽĘ IR IŠGYDYTI

Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas. (Evangelija pagal Matą 21, 44)

Nors Izraelyje nuolat vyksta karo veiksmai, tai įkvepianti šalis. Religinių nesutarimų draskoma senoji Jeruzalė mano širdyje užima ypatingą vietą. Kai ten apsilankau, visada būnu palaimintas.

Kartą užėjau į mažą Septintosios dienos adventistų bažnytėlę Jeruzalės centre. Pamaldose dalyvavo 60–70 žmo­nių. Mes kartu šventėme Viešpaties Vakarienę. Prieš pasidalydami duoną ir vynuogių sultis, atlikome kojų plovimo apeigas. Šie adventistai sekė Kristaus, kuris prieš Paskutinę vakarienę plovė Savo mokiniams kojas, pavyzdžiu. Visi susiskirstė po du, prisipylė į indus vandens, per petį persimetė po rankšluostį.

Vienas arabas iš Betliejaus priėjo prie žydo. Jie abu buvo krikščionys. Arabas atsiklaupė ir paprašė, kad jo brolis žydas leistų nuplauti jam kojas. Viena žydė atsiklaupė priešais arabę iš Jericho, numazgojo jai kojas ir nusausino rank­šluosčiu. Šiame nuolankumo tarnavime ištirpo per kartų kartas kauptas priešiškumas. Paskui visi po du pasimeldė, prašydami Dievo palaiminimo vienas kito gyvenime.

Tai buvo jaudinanti patirtis. Kristaus ramybė viską pakeitė. Užuot kivirčijęsi tarpusavyje, žmonės leido Kristui užgydyti jų žaizdas. Užuot mėtęsi akmenimis, jie leido Amžių Uolai suskaldyti jų kietas širdis. Jie nukrito ant Uolos, Jėzaus Kristaus, ir sudužo.

Reikia gerokai sudužti, kad iš tiesų atleistumėte tam, kas jus įskaudino. Kartais mums reikia sudužti, kad galėtume būti vėl sveiki. Kristaus kūnas buvo sumuštas ant kryžiaus, kad mes būtume išgydyti. Bet tai dar ne viskas. Jeigu ir mūsų širdys nesuduš prie kryžiaus, mes negalėsime priimti to išgydymo. Jėzus pasakė: „Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas“ (Evangelija pagal Matą 21, 44).

Tesudaužo Kristus jūsų širdį Savąja meile. Leiskite Jam sudaužyti jūsų širdį Savo gailestingumu ir atleidimu. Leiskite Jam išmušti iš jūsų visą atšiaurumą, priešiškumą ir kartėlį. Žydui reikia gerokai sudužti, kad plautų arabui kojas. Gerokai sudužti reikia ir tam, kad atleistumėte žmonėms, kurie jums šiandien nusikalto. Tačiau sudužimas yra kelias į išgijimą.

Markas Finlis