SUPLIUŠKĘ BŪGŠTAVIMAI

Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli. (Jono pirmas laiškas 4, 18)

Norėčiau jums papasakoti apie vieną žmogų, kuris suprato, kad Dievo meilė pralaužia mūsų didžiausius būgš­tavimus.

Al Kaša pasakė savo draugams, jog turi būti vienas, kad būtų kūrybingas. Tačiau jie nežinojo, jog jis norėjo būti vienas, kad išgyventų. Minios jį varė į siaubą. Restorane ar prekybos centre jis pradėdavo dažniau kvėpuoti, jo širdis smarkiai daužydavosi, delnai prakaituodavo. Apimtas panikos, jis bėgte bėgdavo namo. Al tapo agorafobikas – savo namų belaisvis, bijantis kur nors išeiti.

Visa tai prasidėjo po to, kai jis jau buvo garsus dainų kūrėjas, išleidęs trylika auksinių albumų ir pelnęs du aka­deminius apdovanojimus. Al rašė: „Buvau susikūręs gyvenimą, pagrįstą vien darymu, turėjimu, siekimu, ir mano nervai buvo jau visai pakrikę“.

Al pradėjo sistemingai varžyti savo gyvenimą. Vieną rytą, kai jam buvo itin bloga nuotaika, Al įsijungė televizorių. Kažkoks dvasininkas citavo Biblijos eilutę: „Tobula meilė išveja baimę“ (Jono pirmas laiškas 4, 18). Šie žodžiai tiesiog pervėrė Al širdį. Jis godžiai klausėsi aiškinimo apie tai, jog Dievas mielai mus priima.

Al Kaša pravirko ir ėmė šauktis Dievo. Melsdamasis, jis išgirdo balsą: „Aš tave myliu, ir tu esi Mano sūnus“.

Sustiprintas Dievo meilės, jis pagaliau galėjo pozityviai sureaguoti į tai, kas jam kėlė baimę. Suvaržytas Al gyve­nimas išsiplėtė saugumo, kurį teikė Dievo artumas, ribose.

Baimė dažnai kyla tada, kai negalime ko nors sukontroliuoti. Mes bijome nežinomybės, bijome to, kas gali nutikti. Tačiau, kai atveriame širdis Dievo meilei, Jis po truputį išsklaido mūsų būgštavimus.

Dievo meilėje yra saugu. Ne mes viską kontroliuojame, o Jis. Mus tik apima jausmas, kad Jis mus myli ir nori mums visko, kas geriausia. Elena Vait rašė: „Jo meilė yra taip daug aukščiau visų kitų meilių, kaip dangus nuo žemės. Jis stebi Savo vaikus su meile, kuri neišmatuojama ir amžina“ („Išgydymo tarnavimas“, p. 482). Jo „neišmatuojama ir amžina“ meilė suteikia mums visišką užtikrintumą, kad mūsų gyvenimas yra Jo rankose.

Šiandien jūs galite pasitikėti Jo meile. Jūs galite ilsėtis Jo meilėje dabar pat. Būkite tikri, kad Jo meilė iš tiesų iš­sklaidys visas baimes.

Markas Finlis