Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

SUPRASTI TIKRĄJĮ TIKĖJIMĄ 0 2018-09-07 — 00:18

 

Morisas L.Vendenas

Aš sakau jums: netrukus Jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą? (Lk 18, 8)

Pagrindinė priežastis, kodėl žmonės netiki, kodėl pasaulyje yra tiek daug netikinčių, yra ta, kad šėtonas nuolat stengiasi, jog mes neteisingai įsivaizduotume Dievą ir Juo netikėtume. Nors Laiške hebrajams (12, 1–2) kalbama, kad Jėzus yra mūsų tikėjimo Vadovas ir Ištobulintojas, tačiau tą tikėjimą, prasidedantį Jėzuje, mes galime prarasti, jei vien tik linkčiosime galva ir pripažinsime kai kurių religinių doktrinų teisingumą.

Šiandien mums pasiūlytoje ištraukoje iš Šventojo Rašto sakoma, kad kažin ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą. Prana­šystės Dvasia taip pat liudija, kad pastaruoju metu tikrasis tikėjimas pasaulyje beveik išnykęs. (Apie tai: Spiritual Gifts (Dvasinės dovanos), vol. 3, p. 94.) Visur atsiras tokių žmonių, kurie sakys: „Tikėk, tikėk, tu tik tikėk.“ Bet tikrasis tikėjimas kaip dovana yra gaunamas iš Dievo ir stiprėja, kai žmogus klausosi Dievo Žodžio. „Tikėjimas iš klausymo, klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis“ (Rom 10, 17). Todėl, kad turėtume tikrąjį ir tvirtą tikėjimą, pirmiausia turime pažinti Dievą ir Jo Žodį. Tačiau net ir to pažinimo dar neužtenka. Dievo Žodį dar reikia suprasti ir priimti.

Kartą su savo mokiniais Jėzus ėjo keliu į Emausą. Jis matė, kad jie daug ko nesupranta, tarsi jų akys būtų uždengtos kokia skraiste. Jėzus pats atvėrė jiems protą (Lk 24, 45). Mes privalome ne tik skaityti Bibliją, bet ir melstis, ir prašyti, kad ją suprastume. Mums reikia melstis, kad atsikratytume to klaidingo požiūrio į Dievą, kurį mums stengiasi įpiršti šėtonas.

Trečioji tikėjimo dalis, kuri susiformuoja atsiradus pažinimui ir supratimui, yra pasitikėjimas Dievu. Žvelgdami į Jėzų, atėjusį pasauliui liudyti Dievą, skirdami laiko Jo ieškojimui, gilindamiesi į Jo Žodį, kad galėtume su Juo bendrauti, mes pamatysime, koks iš tikro yra Dievas, ir šėtonas mūsų jau nebeapgaus. Mes atsikratysime neteisingo po­žiūrio į Dievą ir įgysime pasitikėjimą Juo. Tas pasitikėjimas ir yra tikrasis tikėjimas.

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!