SVEIKATA IR FIZINIS PASIRENGIMAS

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

Šios dalies tikslas padėti kompanionams suvokti, kad kūnas yra Dievo šventovė, ir sužinoti apie rūkymo žalą sveikatai ir fiziniam pasirengimui.

Šiai daliai skiriami trys klasės susitikimai.

 • Reikalavimas Nr. 1

Įsiminti ir paaiškinti 1 Kor 9, 24-27

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Pateikti biblijinį pavyzdį, kuris skatintų (mokintų) blaivų gyvenimą.

Mokymo metodai

 1. Kad jauniams būtų lengviau įsiminti 1 Kor 9, 24-27, ant didelių lapų užrašykite ir paveikslėliais ar piešiniais pailiustruokite eilutes. Paaiškinkite klasei, kaip Paulius panaudoja Olimpines žaidynes – sveikatos ir fizinio pasirengimo simbolį. Pabaigus, kiekvienas jaunius turi parašyti ir pailiustruoti tekstą, tai galės parsinešti namo ir tai bus jiems pagalba įsimenant Rašto ištrauką.
 2. Kad blaivybės ugdymo darbas būtų prasmingas, turėkite ypatingą projektą, kurį klasė vykdytų per visus metus. Čia pateikta keletas patarimų:
 1. Periodinis literatūros apie blaivybę platinimas – kreipkitės į bažnyčios tarybą per už sveikatos skyrių atsakingą asmenį dėl tam tikros literatūros įsigijimo finansavimo. Pvz.: Alkoholio įtaka organizmui;  Ar saikingas alkoholio vartojimas yra kenksmingas?; Kaip mesti rūkyti ir t.t.
 2. Turėkite blaivybės skelbimų lentą. Klasės nariai gali šią tema atnešti iškarpas iš laikraščių ir prie šios lentos prisegti, pvz.: vėžys ir rūkymas, širdies ligų statistika, informacija apie dietas, baudos už vairavimą išgėrus ir t.t.
 3. Blaivybės penkiaminutė. Penkiaminutė galėtų būti mokomojo pobūdžio. Joje galėtų būti galvosūkiai, trumpos diskusijos apie laikraščių iškarpas ir t.t. Tai galima būtų atlikti per suaugusių Sabatos mokyklą, Sabatos pamaldų pertraukos metu, per jaunimo susitikimus ir t.t.

Mokymo metodai

1 Kor 9, 24-27 įsiminimas ir „blaivybės“ termino paaiškinimas.

 • Reikalavimas Nr. 2

Su savo vadovu aptarkite fizinio pasirengimo ir reguliarios mankštos sąsają su sveika gyvensena.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Padėti jauniams suprasti reguliarios mankštos prasmę ir vertę.

Mokymo metodai

 1. Diskusija mokytojo vedama taip, kad dalyviai įsivaizduotų ir užrašytų pagrindinius pokyčius, palyginus žmogaus gyvenimą prieš 100 metų ir dabartinio žmogaus gyvenimą, pvz. transporto pokyčiai; pasikeitęs darbo pobūdis, t.y. iš darbo kaime į darbą mieste; automatizacijos ir technologijų augimas namuose ir darbe; laisvalaikio ir darbo santykio pokytis; rekreacinės veiklos pasikeitimai. Seka išvada, kad šiandien mūsų namuose ar darbe mes nepatenkiname pagrindinių judėjimo poreikių. 
 2.  Diskusija apie fizinio pasirengimo principus pagal pasirinktą medžiagą apie sporto įtaką širdžiai, pvz.:
 1. Kokie pratimai yra geriausi, kad pagerintume širdies ir kraujagyslių būklę?
 2. Kiek laiko turėtų būti skiriama pratimams?
 3. Kaip intensyviai asmuo turi mankštintis, kad tai būtų naudinga?
 4. Tinkamų įpročių formavimo ir rekreacinių įgūdžių vystymo svarba ankstyvajame gyvenimo laikotarpyje.
 1. Lai dalyviai surenka iš laikraščių ir žurnalų reklamų, kurios skatintų pasyvų (sėdimą) gyvenimo būdą, kolekciją.
 2. Paprašykite kiekvieno dalyvio pasidalinti savo pratimų programa ir pateikite pasiūlymų, ką galėtumėte patobulinti.
 3. Pakvieskite daktarą arba seselę, kad pakalbėtų apie fizinį pasirengimą. Paprašykite, kad kalbėtojas taip pat pasiūlytų keletą paprastų testų, pvz.: pulso dažnio matavimas prieš ir po pratimo atlikimo; plaučių tūris, kraujo spaudimas.
 4. Dalyvis gali grafiškai pavaizduoti jo ar jos širdies ritmo pakitimus per tam tikrą laikotarpį. 

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarimuose bei veiklose.

 • Reikalavimas Nr. 3

Sužinokite daugiau apie rūkymo įtaką sveikatai arba fiziniam pasirengimui.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Atrasti rūkymo poveikį plaučiams, širdžiai ir bendram fiziniam pasirengimui.

Mokymo metodai

 1. Pažiūrėkite ir padiskutuokite apie filmą rūkymo žalos organizmui tema.
 2. Po to, kai dalyviai sužinos apie tabako daromą žalą organizmui, lai jie parašo savo dėl gyvenimo būdo be tabako asmeninę pasižadėjimo priesaiką. 

Testavimo metodas

Dalyvavimas užsiėmimuose, rašymas ir pasižadėjimo padainavimas.

 • Reikalavimas Nr. 4

Užbaigti „Pažengusio pradedančio plaukiko“ ženklą.

Klasės susitikimai: Ne klasės susitikimų metu.

Tikslas

Savo malonumui tobulinti plaukimo, fizinio pasirengimo ir saugumo sugebėjimus.

„Pažengusio pradedančio plaukiko“ ženklo reikalavimai:

 1. Pademonstruoti šokinėjimą aukštyn žemyn giliame vandenyje (giliame vandenyje vertikaliai kojomis pasiekiame dugną, stipriai atsispiriame nuo dugno kojomis, pakylame į viršų virš vandens, įkvepiame oro ir vėl leidžiamės žemyn).
 2. Pademonstruoti plūduriavimo pozicijas.
 3. Įsibridus į vandenį iki krutinės pademonstruoti sukamąjį kvėpavimą virš vandens (veidas panardintas į vandenį, pasukus veidą į vieną pusę įkvepiama, pasukus atgal veidą į vandenį iškvepiama).
 4. Nerti nuo baseino pakraščio iš stovimos padėties.
 5. Atlikti atsispiriant paprastą apie 10 m plaukimą nugara. 
 6. Pademonstruoti plaukimą ant nugaros mažais rankų judesiais apie 5 m arba 15 s.
 7. Plaukti krauliu priekiu 25 m su pasisukamu kvėpavimu.
 8. Plaukti krauliu nugara 25 m. 
 9. Pademonstruoti  tarsi spiriantis kojomis plaukimą 10 m.
 10.  Pademonstruoti plaukimą su kojomis teliūškuojantis kaip žirklėmis 10 m. 
 11.  Pademonstruoti krypties pakeitimą prie sienelės.
 12.  Vertikaliai plūduriuoti irstantis su kojomis ir rankomis 2 min.
 13.  Pademonstruoti dirbtinį kvėpavimą.
 14.  Žiūrėti dirbtinio kvėpavimo ir širdies masažo atlikimą.

Išimtys

Vietinės konferencijos jaunimo direktorius turi būti supažindintas su problemomis, susijusiomis su šiais reikalavimais. Jaunimui, kuriam daktarai nustatė, kad negali plaukti, galima pakeisti šį ženklą kitu, kurio dar nebuvo gavęs.

Mokymo metodai

Užbaigus „Pažengusio pradedančio plaukiko“ ženklą, kompanionai gali jaustis savim pasitikintys, todėl gali prireikti papildomos priežiūros.

Jei nėra žmogaus, galinčio to išmokyti jūsų klasę, tada jūs turite nukreipti savo grupę į pripažintą plaukimo mokyklą arba gelbėtojų organizaciją.

Instruktorius turėtų:

 1. Įsitikinti, ar yra pakankamai priežiūros. 
 2. Apžiūrėti paplūdimio sroves ir duobes.
 3. Saugotis upėse kliuvinių, akmenų ir duobių.
 4. Jei įmanoma naudokitės baseinais, nes čia vanduo skaidrus ir yra sureguliuotas gylis.

Testavimo metodas

Pademonstruoti sugebėjimus.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1
 1. Apibrėžti ir aptarti vertybes bei tradicijas.
 2. Apibrėžti ir aptarti, ką reiškia moraliniai pasirinkimai bei moralinis elgesys.
 3. Apibrėžti ir aptarti Adventistų bažnyčios vertybių pagrindą:
 • Sąžiningumas
 • Principingumas
 • Ištikimybė
 • Teisingumas
 • Rūpinimasis kitais
 • Pagarba kitiems
 • Sąmoningas pilietiškumas
 • Tobulumo siekimas
 • Atsakomybė
 1. Sutelkite dėmesį į tokias moralines vertybes Dievo plane, kurios susijusios su lytiniu gyvenimu prieš ir po vestuvių.
 2. Sutelkite dėmesį į moralines vertybes, pagrįstas tradicijomis ir kultūrinėmis normomis, priešingomis bibliniams standartams, kurios susijusios su seksualiniu gyvenimu prieš ir po vestuvių.
 • Reikalavimas Nr. 2

Pažiūrėkite du filmus apie sveikatą arba paruoškite plakatą apie rūkymo ar alkoholio žalą, arba padėti paruošti kokį nors šou apie tabaką ir t.t.