Sveikata ir fizinis pasirengimas

Pėdsekiai -> 1 Metai – Draugas

Šios dalies tikslas yra išmokti bendrus saikingumo, geros sveikatos principus ir kaip jie padeda vystytis stipriam protui ir kūnui.

Šios dalies mokymui skiriami du klasės susitikimai, plius užsiėmimų laikas ne klasėje. Vienas susitikimas Skiriams pažangesniam darbui.

Reikalavimas Nr.1

A. Aptarkite susilaikymo principus Danieliaus gyvenime, arba praktiškai tai pademonstruokite prezentacijoje ar vaidinime pagal Danieliaus 1 skyrių.

B.  Mintinai išmokite ir paaiškinkite Dan 1, 8. Taip pat pasirašykite atitinkamą pasižadėjimo kortelę arba sukurkite savo pasižadėjimo kortelę, parodančią, kodėl jūs pasirenkate gyvenimo būdą harmonijoje su teisingais principais ir susilaikymu.

Klasės susitikimai: Vienas.

Tikslas

Paskatinti jaunius suprasti žodžio „santūra“ reikšmę ir pasižadėti sekti Danieliaus pavyzdžiu.

Paaiškinimas

„Santūra“ yra susilaikymas nuo kenksmingų medžiagų bei veiksmų ir saikingas bei atsargus naudojimas to, kas yra gera.

Mokymo metodai

Keletas saikingumo prasmių:

 • Saikingumas yra savikontrolė per Šventosios Dvasios jėgą.
 • Kai mes prašome Dievo per Jo Dvasią vesti mus mūsų pasirinkime.
 • Pirmiausia pasirenkame tarnauti Jam.
 • Pasirenkame sakyti NE šėtonui.
 • Kai prašome, Dievas suteikia jėgų atsispirti pagundai.
 • Pasirenkame valgyti ir gerti sveikus dalykus taip, kad pagarbintume Dievą.
 • Pasirenkame nevalgyti ir negerti nieko, kas mums būtų žalinga.
 • Leidžiame Dievui vesti mus visoje dienos veikloje.

Žmogus buvo sukurtas tobulas pagal Dievo paveikslą be ligų. Adomas ir Ieva turėjo natūralų Dievo duotą apetitą džiaugtis tuo, ką sukūrė Dievas. Dievas taip pat jiems suteikė mąstymo, pasirinkimo save kontroliuoti galią. Šėtonas sugundė juos valgyti gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių. Apgauti, jie pasirinkimo galia pasinaudojo neteisingai. Įtakoti šėtono, jie prarado savikontrolę. Nuo to laiko žmonės karts nuo karto pasinaudoja pasirinkimo galia neteisingai. Santūros trūkumas yra savikontrolės trūkumo įrodymas.

Vaidinimas vaidmenimis

Vaidinimo vaidmenimis apibudinimas:

 • Vaidinimas vaidmenimis yra netikėtas dramatiškas tam tikros situacijos suvaidinimas.
 • Dalyviai gali pasirinkti vaidmenis arba būti paskirti.
 • Vaidmenys turi būti parašyti arba apsakyti vadovo.
 • Lai dalyviai kelioms minutėms susiburia aptarti, ką jie darys.
 • Suvaidinkite situaciją ekspromtu (be pasiruošimo).
 • Sustabdykite veiksmą tam tikru momentu ir aptarkite situaciją.

Kiekvieną veikėją užrašykite ant atskiro lapelio: Danielius, Šadrachas, Mešachas, Abed Negu, Nebukadnecaras, tarnas. 

Paskirkite kiekvienam vaikui vaidmenį. Perskaitykite istoriją iš Danieliaus knygos pirmo skyriaus ir paprašykite klasės paruošti vaidinimą dviem skirtingais būdais, kad pavaizduotų kontrastą:

 1. Danielius ir jo trys draugai maištingi belaisviai.
 2. Danielius ir jo trys draugai, kaip tikri izraelitai, pasiruošę užtarti Dievą.

Danieliaus 1, 8

 1. Lai klasė perskaito Danieliaus 1 skyrių ir įsivaizduoja, kad jie yra varžybų teisėjai. Danielius ir jo trys draugai gavo dešimt kartų daugiau balsų nei visi likusieji. Lai kiekvienas teisėjas sudaro sąrašą visų savybių,  kurios padėjo hebrajų jaunuoliams tapti visiškais nugalėtojais. Tada klasė lai palygina savo atradimus.
 2. Lai kiekvienas klasės narys atlieka Danieliaus 1, 8 eilutės tyrinėjimą, pasinaudodami Biblijos žodynu ir Biblijos komentarais, kad atskleistų pilną eilutės prasmę. Jų atradimai gali būti pateikti projekto arba schemos forma.

Pasižadėjimas:

Sukurkite ir pasirašykite savo pačių pasižadėjimo kortelę, kuri parodytų, kodėl jūs pasirinkote gyvenimo būdą, atitinkantį tikrus santūros principus, arba įsigykite tinkamas korteles iš konferencijos ofiso pasirašyti kiekvienam dalyviui.

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarime ar vaidinimas vaidmenimis, pasižadėjimo pasirašymas, ir Danieliaus 1,8 įsiminimas.

Reikalavimas Nr.2

Išmok sveikos mitybos principus ir nubraižyk pagrindinių maisto grupių schemą.

Klasės susitikimai: Vienas.

Tikslas

Padėti jauniams sužinoti apie pagrindinius mitybos veiksnius, dalyvaujančius palaikant sveiką gyvenimo būdą.

Mokymo metodai

 1. Pateikite klasei žemiau pateiktą pagrindinę informaciją ir paprašykite padaryti trijų dienų vegetarinį meniu, pagrįstą Dievo nurodymais, randamais Pradžios 1, 29. 30.

Subalansuotoje ir sveikoje kasdieninėje dietoje turi būti:

 • Dvi ar daugiau porcijų BALTYMŲ.
 • Keturios ar daugiau porcijų DUONOS IR KOŠĖS (pageidautina pilno grūdo).
 • Keturios ar daugiau porcijų VAISIŲ IR DARŽOVIŲ (turi būti įtrauktas vienas citrusinis vaisius ar pomidoras vitaminui C ir viena tamsiai geltona arba tamsiai žalia lapuota daržovė vitaminui A).
 • Trys arba daugiau porcijų iš PIENO PRODUKTŲ.
 1. Pateikite klasei tą pačią  pagrindinę, aukščiau pateiktą, informaciją  ir paprašykite paruošti plakatą arba schemą, iliustruojančią keturias pagrindines maisto grupes, panaudojant paveikslėlius iš žurnalų ir kt. bei pademonstruoti savo plakatus. (Jeigu norite, galite užbaigti „Mitybos“ ženklą.)

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarimuose ir schemos paruošimas.

 • Reikalavimas Nr.3

Užbaikite „Pradedančio plaukiko“ ženklą.

Tikslas

Išmokyti plaukimo meno asmeniniam malonumui ir saugumui.

Užbaikite Raudonojo kryžiaus plaukimo III lygį – sugebėjimas irtis arba sekantys dalykai:

 1. Paimti daiktą nuo dugno, esant vandeniui iki krutinės, nepalaikomam ir su atmerktomis akimis.
 2. 15 kartų galvos visiškas panardinimas pritupiant, esant vandeniui iki krutinės.
 3. Eiti pritūpus giliame vandenyje (kad šiek tiek būtų virš galvos) iki saugios vietos ar baseino krašto. 
 4. Įšokti į vandenį nuo baseino krašto.
 5. Įšokimas į vandenį nuo baseino krašto sulenkus kelius.
 6. Atsispyrimas nuo senelės su ištiestomis rankomis per du kūno ilgius.
 7. Atsispyrimas pritūpus nuo žemės su ištiestomis rankomis per du kūno ilgius.
 8. Plaukimas krauliu priekiu – 10 metrų.
 9. Plaukimas krauliu nugara – 10 metrų.
 10. Pademonstruoti elementarų plaukimą nugarą – 10 metrų.
 11. Krypties pakeitimas, plaukiant priekiu.
 12. Krypties pakeitimas, plaukiant nugara.
 13. Saugaus šuolio į vandenį taisyklės aptarimas.
 14. Plūduriavimas vandenyje vertikalioje padėtyje.
 15. Įšokti į gilų vandenį su gelbėjimo liemene.
 16. Pademonstruoti vieną minutę H.E.L.P. (Heat Escape Lessening Posture – šilumos praradimo mažinimo laikysena) poziciją.
 17. Pademonstruoti vieną minutę susikabinimo poziciją.
 18. Pademonstruoti dirbtiniam kvėpavimui teisingą kvėpavimo takų atvėrimą.

Išimtys

Vietinės konferencijos jaunimo direktorius turi būti supažindintas su problemomis, susijusiomis su šiais reikalavimais. Jaunimas, kuriems daktarai nustatė, kad negali plaukti, gali pakeisti šį ženklą kitu, kurio dar nebuvo gavęs.

Mokymo metodai

Jei nėra žmogaus, galinčio to išmokyti jūsų klasę, tada jūs turite nukreipti savo grupę į pripažintą plaukimo mokyklą arba gelbėtojų organizaciją.

Instruktorius turėtų:

 1. Įsitikinti, ar yra pakankamai priežiūros. 
 2. Apžiūrėti paplūdimio sroves ir skyles.
 3. Saugotis upėse kliuvinių, akmenų ir duobių.
 4. Jei įmanoma naudokitės baseinais, nes čia vanduo skaidrus ir yra sureguliuotas gylis.

Testavimo metodas

Pademonstruoti sugebėjimus.

Įvykdžius reikalavimus, vadovui turi būti įteiktas sėkmingai užduotis atlikusių sąrašas. Vadovas tada turi pasiųsti sąrašą vietinės Konferencijos jaunimo tarnavimo direktoriui, prašydamas ženkliukų.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr.1

(Geriausia, jei šią dalį mergaitėms pristatytų moteris, o berniukams – vyras.)

Tikslas:

Pristatyti normalius jauno vyro ir jaunos moters kūno pokyčius brandos laikotarpiu. Parodyti, kad kiekvienas asmuo bręsta skirtingu greičiu ir yra unikalios kūno sandaros.

Mokymo metodai

 1. Į seksualumą įeina daug daugiau nei tik kūno dalys, pavyzdžiui:
 • emocijos
 • savivertė
 • pagarba
 • vertė
 • unikalumas
 • individualumas
 1. Paaiškinkite, ką Dovydas turėjo omenyje, sakydamas: „…esu nuostabiai padarytas“. Ps 139, 14
 2. pateikite vaisiaus vystymosi etapus.
 3. Aptarkite normalius pasikeitimus brendimo metu:
 • Vyre: barzda, gaktos plaukai, didesnė varpa, storesnis balsas, raumeningas kūnas, spermatozoidai.
 • Moteryje: krutų vystymasis, klubų praplatėjimas, plaukų augimas gaktos srityje, staigus svorio ir ūgio padidėjimas, gimdos kaklelio gleivių atsiradimas, menstruacinio ciklo prasidėjimas.
 1. Paaiškinkite, ką Dievo žodis sako apie susilaikymo nuo priešsantuokinių seksualinių santykių svarbą :

–     Iš 20

–     Rom 12, 1-2

 1. Apibrėžkite, ką reiškia neištikimybė ir ką reiškia paleistuvystė.
 2. Tyrinėdami Juozapo istoriją Senajame Testamente įvardinkite veiksnius, kurie suteikė Juozapui stiprybės pasakyti ne:
 • Santykiai su Dievu.
 • Atsisakė netinkamų minčių.
 • Atsisakė šėtono pasiūlymų.
 • Pabėgo nuo gundymo.