Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

ŠVENČIANT IŠVADAVIMĄ 0 2019-07-06 — 00:49

Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jis lygiomis juos prisiėmė, idant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnią, ir išvaduotų tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją (Hbr 2, 14–15).

Pagrindinis žodis, kuris atskleidžia Viešpaties Vakarienės pras­mę, yra žodis „išvadavimas“. Išvadavimas iš Egipto, išvadavimas nuo kaltės, nuodėmės jėgos ir nuodėmingojo pasaulio. Vakarienės atsiradimas siekia dar Egipto vergijos laikus. Jėzus su mokiniais susirinko aukštutiniame kambaryje pirmiausia tam, kad švęstų Paschą. Jie prisiminė tą dieną, kai izraelitų namų durų staktos buvo pateptos avinėlio krauju, ir žudantysis angelas praėjo pro šalį. Ar atsimenate tos nakties aprašymą? Vidurnaktį izraelitai ruošėsi iškeliauti iš Egip­to. Pirmiausia jie budėjo. Jie paprasčiausiai negalėjo miegoti, rūpi­nosi, kad jų namų durų staktos būtinai būtų pateptos krauju. Kraujas ant staktų nurodė į ateityje būsiantį pralietą Jėzaus kraują. Kraujyje buvo jėgos ir tuometiniai egiptiečiai tai pajuto. Kas buvo patepę durų staktas krauju, tie buvo stebuklingai išvaduoti, o kurie atsisakė tai padaryti, buvo ištikti siaubingos tragedijos… Jėzus su mokiniais susi­rinko į aukštutinį kambarį švęsti išvadavimo.

Kitą dieną po Vakarienės aukštutiniame kambaryje Jėzus įvykdė visa tai, kas buvo pavaizduota simboliais, pradedant nuo Egipto vergijos laikų lig paskutinės Paschos. Įvykdymas nepalyginamai vir­šijo simbolį. Golgota tiek viršijo durų staktų patepimą krauju Egipte, kiek tikrovė viršija simbolį, kuris ją vaizduoja. Šiandien, žvelgdami į šį išvadavimą bei į Viešpaties Vakarienės simbolius, mes pripažįs­tame, kad ji lig šiol mums byloja apie išvadavimą. Priimdami Jėzaus įvykdytą išgelbėjimą, mes ne tik gauname atleidimą, bet prieš Dievą stojame tokie, tarsi niekada nebūtume nusidėję. Dievas siūlo kažką daugiau nei atleidimą. Ši geroji naujiena skirta kiekvienai širdžiai suteikti ramybę.

Kristaus pralietame kraujyje ir dovanotame išvadavime yra jėga, galinti ne tik mums atleisti, bet ir pakeisti mūsų gyvenimą. Simbo­liškai Viešpaties Vakarienėje pavaizduotą išlaisvinimą šiandien gali gauti kiekvienas, jeigu tik jis priims Kristaus atleidimą ir Jo jėgą.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!