Šventasis Raštas I d. (Danielius Oželis)

Teologiniai straipsniai 2011-02-17

Daugelis žmonių, ieškodami Dievo, susiduria su klausimu: kur yra tiesa? Pasaulyje yra daugybė religijų. Kiekviena siūlo savąją tiesą. Kurią pasirinkti, kuriai patikėti savo likimą? Kiekviena religija kažkuo žavi, traukia žmogaus dėmesį. O gal nesvarbu, kurią iš jų pasirinksiu? Gal visos jos geros?
Turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad renkantis tikėjimo kelią, svarbu pasirinkti ne tik patrauklią ar intriguojančią religiją. Daug svarbiau, ką ši ar kita religija išpažįsta, kur nukreipia mūsų tauriausius jausmus ir lūkesčius, kaip sprendžia gyvenimo (O gal ir amžinojo gyvenimo) klausimą. Vos ne kiekvienos religijos įkūrėjas yra žmogus. Gal jis kiek giliau nei kiti suvokė gyvenimo kelią, gal jis labiau įžvelgė žmonijos problemas nei kiti. Gal būt. Tačiau, norint įkurti religiją, neužtenka „daugiau žinoti“. Reikia sureikšminti save, kad žmonės tave laikytų ne eiliniu mirtinguoju, o kažkokia dangiška, dieviška esybe.
Viena blogai, kad visi tie veikėjai seniai seniai mirę. Liko tik jų idėjos.
Ar krikščionybė yra kuo nors pranašesnė už tokias religijas? Šituo klausimu diskutuoti negalima nesusipažinus konkrečiai su krikščionybės Autoriumi, neįsiklausius širdimi, ne vien protu, į Jo teiginius ir siūlymus. Tad siūlau mielam skaitytojui be išankstinių nuostatų pažvelgti į tą amžinąją knygą ir apsvarstyti jos Autoriaus pasiūlymus bei pažadus. Šią knygų knygą tyrinėdami jūs galėsite pažvelgti į amžinybės užkulisius, į dalykus, kurių mirtingo žmogaus akis negali pamatyti pati. Jeigu jums užteks ryžto ir noro atidžiai patyrinėti Šventąjį Raštą, iš esmės pasikeis jūsų požiūris į save ir jus supantį pasaulį. Jūs save pamatysite ne kaip gamtos padarytą klaidą, ne kažkokiu tobulesniu primatu, bet nuostabiu, nepakartojamu amžinojo Dievo vaiku. Jūs galėsite užmegzti tiesioginį ryšį su Visatos Kūrėju ir Valdovu. Jums to maža?
Krikščionybės Šventasis Raštas dar vadinamas Biblija. Šis tarptautiniu virtęs knygos pavadinimas kilęs iš graikiško žodžio biblia, reiškiančio knygos. Ir tai tikrai atspindi šios knygos sudėtį. Kanoninė Biblija sudaryta iš 66 dalių, arba knygų. Tai 39 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos. Senasis Testamentas, arba Senoji Sandora, apima įvykius nuo pasaulio sukūrimo iki 4-jo amžiaus prieš Kristaus gimimą. Naujasis Testamentas, arba Naujoji Sandora, rašo apie Kristaus gimimą ir iki paskutinių mūsų planetos įvykių, užsibaigiančių visišku žemės atnaujinimu. Nors ši knyga buvo rašoma apie pusantro tūkstantmečio (Pirmosios dalys surašytos apie 1500 metų prieš Kristų, paskutinės – pirmojo amžiaus po Kristaus pabaigoje), nors ją surašė apie 40 skirtingų asmenų, tikrasis jos Autorius įvardijamas Dievas, Dievo Šventoji Dvasia. Nė vienas jos surašytojas netvirtino esąs jo rašomos žinios autoriumi. Visi jie pažymi, kad žinią gavo iš Dievo.
Kadangi šios knygos Autorius yra Dievas, nėra reikalo, kad žmogus imtų ją ginti. Ji pati, turėdama dievišką autoritetą, apgina savo teiginius. Tad ir aš nesistengsiu apginti Biblijos teiginių. Kiekvienas žmogus gali pats asmeniškai skaityti ją jam patinkamu būdu. Bibliją galima skaityti nuosekliai – nuo pirmojo puslapio iki paskutinio. Tam prireiks kiek daugiau laiko. Galima skaityti atsiskleidus bet kurią vietą ir nuoširdus skaitytojas ten ras sau žinią. Yra ir dar vienas skaitymo būdas – teminis. Tai kada skaitytojas skaito ne atsitiktinai atsiskleistą vietą ar nuosekliai, bet kada skaito pagal pasirinktą temą ar klausimą. Šitoks skaitymo būdas padeda sutaupyti laiką ir lengviau susieti po visą didžiulę knygą išbarstytus dieviškos išminties perlus. Ši knyga skirta būtent tokiam skaitytojui. Čia jūs rasite atskiromis temomis suskirstytą Biblijos medžiagą ir tai bus jums Dievo atsakymas į jūsų širdies poreikius. Tačiau tai nereiškia, kad jums nebereikės skaityti ištisai ir nuosekliai. Norint sužinoti tiek, kiek ši knyga suteikia informacijos, reikia ją skaityti dažnai ir rimtai apmąstant.
Taigi siūlau žengti tvirtą žingsnį į šios knygos labirintus, ir Dievas apdovanos jus Savo žiniomis bei išmintimi. Ir dar kai kuo, ko nepasiūlys jokia kita religija – amžinuoju gyvenimu atnaujintame pasaulyje.