ŠVENTOJI DVASIA IR GOLGOTOS KALNAS

Morisas L.Vendenas

Jeigu nuklysi nuo kelio į dešinę ar į kairę, girdėsi Jo balsą už nugaros tau sakantį: „Štai tikrasis kelias! Juo eikite!“ (Iz 30, 21)

Žiūrėdami į kalnus, arba kliūtis, kurios trukdo žmogui pasirinkti kelią į žūtį, tolumoje matome pasirodant ir kitą kalną – Šventąją Dvasią (žr. Jn 16, 8–13). Kokiam skaičiui žmonių atėjusi Šventoji Dvasia parodys, kad jie klysta? Ar tik adventistams? Ar daugeliui žmonių? Skaitome: „[…] ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo.“ Šventosios Dvasios balsas – švelnus ir tylus. Šventoji Dvasia veikia net jums miegant. Kartą Ji įsigavo į banginio kūną ir kalbėjosi su Jona, kuris buvo jūros gyvūno pilve. Šventoji Dvasia gali pereiti visas sienas, įveikti visas kliūtis, įsigauti į pačias giliausias džiungles, pasiekti labiau­siai nutolusias salas. Ji veikia nuolat ir traukia žmones prie Dievo.

Aš mačiau žmonių, kurie grūmojo Dangui ir sakė Dievui: „Palik mane vieną.“ Aš mačiau žmonių, kurie meldėsi, kad juos apleistų Šventoji Dvasia. Kartais atrodė, kad jų maldos yra išklausytos. Bet aš taip pat esu sutikęs jaunuolių, netgi dešimtmečių vaikų, kurie buvo visiškai įsitikinę, kad yra padarę neatleidžiamą nuodė­mę.

Norėčiau pasakyti, kad labai sunku yra padaryti nuodėmę, ku­rios apskritai nebūtų galima atleisti. Tai jokiu būdu nepateisina blogio ir mūsų aplaidumo. Ne, jei mes pažvelgsime į dar vieną kalną, kuris dunkso už Jeruzalės sienų, ant jo pamatysime tris kryžius. Viduryje stovintis kryžius siūlo išgelbėjimą kiekvienam žmogui, sakydamas: „Jeigu Jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?!“ (Rom 8, 32)

Ar galima praeiti pro Golgotos kalną? Net ir pagonys miglotai suvokia, kad už nusidėjėlį kažkas turi numirti. Dieviškoji Dvasia veikia, kiekvieną žmogų traukdama prie Dievo. Golgotos kryžius ­tai didis kalnas, keliantis savo apsnigtą viršūnę debesų link. Die­vas negali pateisinti nuodėmės, bet Golgotos kryžiaus dėka Jis gali nuteisinti nusidėjėlius. Jei žmogus bent vieną kartą tai pajus, argi jis galės praeiti pro šią gigantišką kliūtį kelyje į pražūtį?