Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANOS DUODAMOS TARNYSTEI 0 2019-11-30 — 06:15

Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmaną apie dvasines dovanas (1 Kor 12, 1).

Tik iš Šventosios Dvasios mes turime jėgų tarnauti Dievui. Šventoji Dvasia gali pasireikšti antgamtiškai, suteikdama pranašystės, kalbų, gydymo ar stebuklų darymo dovanas. Antgamtinės Šventosios Dvasios do­vanos visada suteikiamos tam, kad pasitarnautų ir kitiems žmonėms.

Žmogus Dvasios dovanas ir jėgą tarnystei gauna tik tuo atveju, jei jis apvalymo proceso metu, kurį atlieka Dvasia, priima Dvasios vaisius. Tikrojo Šventosios Dvasios jėgos pasireiškimo atveju, Dva­sios vaisiai gaunami anksčiau negu Jos dovanos. Tai mums įrodo, kad yra beprasmiška laukti staigaus atsivertimo. Neįmanoma, kad, pavyzdžiui, ant girtuoklių uždėjus rankas, jie gautų Dvasios dovanas. Taip būti negali.

Sykį gyveno žmogus, kuris sau ir kitiems buvo padaręs daug sielvarto. Jis mušė žmoną, skriaudė vaikus, laužė baldus, girtuok­liavo. Kartą naktį, praradęs viltį, jis nusprendė nusižudyti. Praeidamas pro vietą, kur vyko stovyklos susirinkimas, neryžtingai sustojo. Įvyko stebuklas, kai kažkas uždėjo ant jo rankas ir jis „priėmė Šventąją Dvasią.“ Tuoj pat jis „pradėjo kalbėti kitomis kalbomis.“ Ką jūs ma­note apie tai? Jis ne tik pradėjo kalbėti kalbomis, bet ir liovėsi mušęs žmoną, laužęs baldus ir t. t. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši pergalė buvo pasiekta Šventosios Dvasios pagalba. Jei panagrinėsime Biblijos mokymus apie Šventosios Dvasios dovanas, suprasime, jog jos niekada neduodamos tam, kad pakeis­tų žmogaus gyvenimą. Jos skirtos ne tam, kad mus padarytų šven­tais ar laimingais, bet kad paverstų mus naudingais. Bet koks kitas tikslas yra apgaulė. Gyvenimą keičia Dvasios vaisius. Kol to nebus, Dvasios dovanų negausime. Niekur Biblijoje nerasime pavyzdžių, kad Šventoji Dvasia būtų stebuklingai pasireiškusi apvalymo ir atnaujinimo tikslu. Dvasios dovanos visada duodamos tarnystei ir Evan­gelijos skelbimui. Aiškiai suvokdami šį nuoseklumą, antgamtinius šių dienų reiškinius jūs sutiksite gerai apsiginklavę ir nebūsite šėtono apgauti.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!