Šventosios Dvasios pažadas

Pamokslų serija apie dvasinį atgimimą. Pamokslas įrašytas Šiaulių dvasinio atgimimo stovykloje 2011 metais.
Pamokslauja: pastorius Danielius Oželis

I Dalis.