JĖZUS – ANTRASIS ADOMAS

JĖZUS – ANTRASIS ADOMAS

Mano Siuntėjas yra su Manimi, Jis nepaliko Manęs vieno, nes visuomet darau, kas Jam patinka (Jn 8, 29). Nepaisant to, kad atėjęs į šį pasaulį Jėzus priėmė žmogiškąją prigimtį, Jis niekada nenusidėjo. Kartais mes pamąstome, ar buvo Jėzus panašus į dar nenusidėjusį Adomą, ar į jau nusidėjusįjį. Gin­čytis galima be galo, tačiau tam tikra prasme…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS NETURĖJO DIDESNIŲ PRIVILEGIJŲ NEI MES

Todėl Jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis Kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes (Hbr 2, 17). Dievas Jėzus atėjo į mūsų pasaulį ir tapo Dievu Žmogumi. Kar­tais mes daug mąstome apie tai, iki kokio lygio Jėzus buvo žmo­gus! Ar viskuo Jis buvo panašus į mus?…

Skaityti daugiauLong right arrow