NEBETURIU KUO SUMOKĖTI

NEBETURIU KUO SUMOKĖTI

Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo (Tit 3, 5). Pas Jėzų atėjo dešimt žmonių, iš kurių devyni buvo žydai, o vie­nas – samarietis. Visi tie žmonės buvo raupsuotieji. Jėzus juos pa­siuntė į šventyklą, kad jie pasirodytų kunigams, ir šiems beeinant keliu į…

Skaityti daugiauLong right arrow