Talka

Praeitą savaitę, keletas Klaipėdos bendruomenės vyrų važiavo į Žvirblaičius į talką – jiems teko dažyti pastatą. Vyrai ten dažnai važiuoja pabūti ir pajusti atgaivą po savaitės darbų ir rūpesčių, o šį kartą ir naudingai praleisti laiką!

Gera kompanija, geras darbas, labai gerai praleistas laikas fiziniame tarnavime!