TARNAVIMAS KITIEMS

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

Tarnavimo skyriaus tikslas yra suteikti galimybę Kompanionų klasei patirti tarnavimo kitiems džiaugsmą. 

 • Reikalavimas Nr. 1

Pasikonsultavę su savo vadovu, atraskite būdus praleisti bent dvi valandas jūsų visuomenėje, nuosekliai kam nors parodydami tikrą draugystę.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Padėti jauniams suprasti ir vystyti jų galimas atsitiktines draugystes į gilesnį draugystės lygį.

Mokymo metodai

 1. Draugystė turėtu būti nukreipta į žmones, kuriems to reikia, pvz.: užsidariusius žmones, neįgalius senyvo amžiaus žmones, bendruomenės naujokus, drovius ir nedrąsius bendraamžius ir  ‘sunkaus būdo/ atstumtuosius‘ berniukus ir mergaites.
 2. Draugystė taip pat gali apimti ir mažas paslaugas ir to paties amžiaus grupelių veiklą bei išsiplėsti iki prasmingų sričių vyresnio amžiaus žmonėms. Skaitymas, laiškų rašymas, pasidalinimas įspūdžiais ir kalbėjimas su vyresnio amžiaus asmenimis būtų labai prasmingas dalykas.

Testavimo metodas

Dalyvavimas dviejų valandų praktiniame draugavime. Turėti draugų, pateikti ataskaitą apie jų veiklos poveikį žmonėms, su kuriais draugauja,  bei rezultatus. Apibūdinti, kaip patinka ši veikla, ar ko nors pasimokėte, ar tai verta praleisto laiko.

 • Reikalavimas Nr. 2

Praleisti bent pusę dienos projekte, kuris bus naudingas jūsų visuomenei ar bažnyčiai.

Klasės susitikimai: Laikas už klasės ribų.

Tikslas

Padėti jauniams vystyti susidomėjimą padėti kitiems.

Mokymo metodai

 1. Veikla gali būti susijusi su pilietiniu projektu, dėl kurio galbūt reikės vadovui apsilankyti valdžios institucijose susitarti dėl projekto patvirtinimo, pvz.: tvarkymo kampanija ir t.t.
 2. Vadovas taip pat gali susitarti su pastoriumi/ bažnyčios taryba dėl projekto, kuris bus naudingas jų tarnavime. Jauniai taip pat gali pasitarnauti ir bažnyčios mokyklėlėje.

Krikščioniškas tarnavimas

 1. Kelti susidomėjimą visuomenei skirta poilsio programa vaikams, jaunimui ir suaugusiems (hobiai, rankdarbiai, užsiėmimai lauke, žygiai, tarpkultūriniai festivaliai).
 2. Darbas institucijose (spausdinimas, bendras darbas, žaidimų pravedimas, rankdarbiai, grojimas pianinu, vaikų priežiūra).
 3. Kas ketvirtį atlikti programą (ar dažniau, jei reikia).
 4. Gėlių auginimas padovanojimui.
 5. Skaitymo medžiagos tiekimas institucijoms.
 6. Padėti nuimti ar surinkti derlių.
 7. Vykdyti „Viešpaties laukai“ projektą.
 8. bendradarbiauti bendruomenės apklausoje.
 9. Palaikyti bendruomenės projektą.
 10. Dirbti su nusikaltusiais nepilnamečiais.
 11. Apsilankyti kalėjimuose, pataisos namuose ir t.t.
 12. Ištyrinėti bendruomenės su sveikata susijusias problemas ir strategiškai suorganizuoti, kaip jas spręsti. 
 13. Skatinti gyventojus balsuoti.
 14. Dalyvauti ekologijos visuomenėje gerinime.
 15. Siųsti jaunimo grupes į mažas bažnyčias.
 16. Maisto ir aprangos dalinimas.
 17. Vaikų priežiūra.
 18. Tarnavimas vyresnio amžiaus gyventojams.
 19. Taisymo darbai.

Bažnyčios projektai

 1. Gerinti bažnyčios aplinką.
 2. Dalyvauti bažnyčios tarnavimo komitetuose.
 3. Būti aktyviu adventistų jaunimo organizacijos nariu.
 4. Dalyvauti bažnyčios rekonstravime ir kambario įrengime.
 5. Padėti pastoriui išdalinti medžiagą, gėles, paskambinti žmonėms, kitokius pavedimus.
 6. Išdalinti pakvietimus nepažįstamiems.
 7. Aplankyti užsidariusius žmones, daryti tokius gerus darbus, kaip skaitymas ir muzikos grojimas. Nuvesti juos į parduotuvę ir parnešti prekes.
 8. Prižiūrėti vaikus, kad tėvai galėtų sudalyvauti bažnyčios užsiėmimuose.
 9. Padėti bažnyčios sekretoriui.
 10. Pravesti programas, tarnavimus įvairiose institucijose (prieglaudos namuose, kalėjimuose ir t.t.)
 11. Parašykite istorijas apie bažnyčioje vykstančius įvykius į vietinius laikraščius ar bažnyčios laikraščius.
 12. Palaikyti bažnyčios pastatą švarų ir patrauklų.
 13. Pasirūpinti bažnyčios giesmynais, Biblijomis ir bažnyčios biblioteka.
 14. Pasirūpinti gėlėmis.
 15. Pasodini daržą, kurio derlių išdalintumėte alkaniems.
 16. Pradėti istorinių dalykų biblioteką.
 17. Padėti tarnavime vaikams: papasakoti istorijas, paruošti priemones, rinkti medžiagą ir duoti vaikams.
 18. Palaikyti bendravimą su asmenimis, kurie yra išvykę toli nuo namų.
 19. Būti ištikimais ir padėti pastiprinti savo bažnyčios jaunimo grupelę.

Testavimo metodas

Dalyvavimas bendruomenės ar bažnyčios projekte. Lai jauniai trumpai aprašo projektą, kuriame jie dalyvavo ir apibūdina, kaip tai buvo naudinga visuomenei.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Sudalyvaukite žmonių pasiekimo veikloje ir atsiveskite ne bažnyčios narį sudalyvauti ar stebėti, kokią nors veiklą.

Tikslas

Įtraukti tikėjimo pasidalinimo elementą projekte ar žmonių pasiekimo tarnavime.

Mokymo metodai

Viena iš anksčiau išvardintų veiklų gali būti panaudota žmonių pasiekimo tarnavime. Ne Bažnyčios narys galėtų būti  Pėdsekių klubo kandidatu.