TARNAVIMAS KITIEMS

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

Tarnavimo skyriaus tikslas yra suteikti galimybę tyrinėtojams asmeniškai įsitraukti į tarnavimą savo visuomenei.

 • Reikalavimas Nr. 1

Susipažinkite su visuomenės tarnavimais jūsų teritorijoje ir prisidėkite bent prie vieno.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Suteikti tyrinėtojui platesnį suvokimą apie padedančią kitiems visuomenės veiklą ir skatinti troškimą pasidalinti tų atsakomybių naštą. 

Mokymo metodai

Jūsų visuomenės tarnavimų sąraše gali būti:

 • Laisvė nuo bado
 • Raudonasis kryžius
 • Raudonasis skydas (Gelbėjimo armija)
 • Įvairūs bažnyčios ar pilietiniai tarnavimai
 • Vietinės ar tarptautinės plėtros bei pagalbos agentūros
 • Atkreipkite dėmesį į 9 naujus ADRA ženklus Tarnavime visuomenei. Juos galite rasti http://youth.gc.adventist.org

Krikščioniški tarnavimai

 1. Kelti susidomėjimą visuomenei skirta poilsio programa vaikams, jaunimui ir suaugusiems (hobiai, rankdarbiai, užsiėmimai lauke, žygiai, tarpkultūriniai festivaliai).
 2. Darbas institucijose (spausdinimas, bendras darbas, žaidimų pravedimas, rankdarbiai, grojimas pianinu, vaikų priežiūra).
 3. Kas ketvirtį atlikti programą (ar dažniau, jei reikia).
 4. Gėlių auginimas padovanojimui.
 5. Skaitymo medžiagos tiekimas institucijoms.
 6. Padėti nuimti ar surinkti derlių.
 7. Vykdyti „Viešpaties laukai“ projektą.
 8. bendradarbiauti bendruomenės apklausoje.
 9. Palaikyti bendruomenės projektą.
 10. Dirbti su nusikaltusiais nepilnamečiais.
 11. Apsilankyti kalėjimuose, pataisos namuose ir t.t.
 12. Ištyrinėti bendruomenės su sveikata susijusias problemas ir strategiškai suorganizuoti, kaip jas spręsti. 
 13. Skatinti gyventojus balsuoti.
 14. Dalyvauti ekologijos visuomenėje gerinime.
 15. Siųsti jaunimo grupes į mažas bažnyčias.
 16. Maisto ir aprangos dalinimas.
 17. Vaikų priežiūra.
 18. Tarnavimas vyresnio amžiaus gyventojams.
 19. Taisymo darbai.

Jei įmanoma apsilankykite mažiausiai trijose jūsų vietovės agentūrose, kad susipažintumėte, kur jos yra ir kokia jų veikla. Pasikvieskite bent vieną visuomeninės organizacijos atstovą, kad paaiškintų , ką jų organizaciją daro. Pagalba gali būti suteikiama dalyvaujant viename iš jų tarnavimų ar padedant administruoti veiklą ne mažiau kaip vieną valandą.

Testavimo metodas

 1. Dalyvavimas.
 2. Pateikti vietinės bendruomenės paslaugas teikiančių organizacijų sąrašą.
 3. Žodinė ar raštu pateikta ataskaita apie dalyvavimą tarnavime padedant visuomenei.
 • Reikalavimas Nr. 2

Dalyvauti bent trijose bažnyčios programose.

Klasės susitikimai: Veikla ne klasėje

Tikslas

Plėtoti džiaugsmo patyrimą tarnaujant bažnyčioje.

Mokymo metodai

Tyrinėtojai gali aktyviai įsitraukti ar/ ir dalyvauti planavime toliau pateiktuose bažnyčios tarnavimuose:

Bažnyčios projektai

 1. Gerinti bažnyčios aplinką.
 2. Dalyvauti bažnyčios tarnavimo komitetuose.
 3. Būti aktyviu adventistų jaunimo organizacijos nariu.
 4. Dalyvauti bažnyčios rekonstravime ir kambario įrengime.
 5. Padėti pastoriui išdalinti medžiagą, gėles, paskambinti žmonėms, kitokius pavedimus.
 6. Išdalinti pakvietimus nepažįstamiems.
 7. Aplankyti užsidariusius žmones, daryti tokius gerus darbus, kaip skaitymas ir muzikos grojimas. Nuvesti juos į parduotuvę ir parnešti prekes.
 8. Prižiūrėti vaikus, kad tėvai galėtų sudalyvauti bažnyčios užsiėmimuose.
 9. Padėti bažnyčios sekretoriui.
 10. Pravesti programas, tarnavimus įvairiose institucijose (prieglaudos namuose, kalėjimuose ir t.t.)
 11. Parašykite istorijas apie bažnyčioje vykstančius įvykius į vietinius laikraščius ar bažnyčios laikraščius.
 12. Palaikyti bažnyčios pastatą švarų ir patrauklų.
 13. Pasirūpinti bažnyčios giesmynais, Biblijomis ir bažnyčios biblioteka.
 14. Pasirūpinti gėlėmis.
 15. Pasodini daržą, kurio derlių išdalintumėte alkaniems.
 16. Pradėti istorinių dalykų biblioteką.
 17. Padėti tarnavime vaikams: papasakoti istorijas, paruošti priemones, rinkti medžiagą ir duoti vaikams.
 18. Palaikyti bendravimą su asmenimis, kurie yra išvykę toli nuo namų.
 19. Būti ištikimais ir padėti pastiprinti savo bažnyčios jaunimo grupelę.

Testavimo metodas

 Dalyvavimas

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Atvesti naują narį į Sabatos mokyklą, pėdsekių klubą ar neakivaizdinį Biblijos tyrinėjimo kursą.