TARNAVIMAS KITIEMS

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

Šio  skyriaus tikslas yra suteikti galimybę Keliauninkams pasitarnauti kitiems bei parodyti Kristaus meilę ir rūpestingumą.

 • Reikalavimas Nr. 1

Kaip grupelė ar individualiai pakvieskite draugą bent į vieną jūsų bažnyčios ar konferencijos paauglių/ jaunimo veiklą.

Klasės susitikimai: du 

Tikslas

Praplėsti Keliauninko draugystės ratą tam, kad prasiplėstų Dievo karalystės įtaka, ir taip pat suteiktų malonumą dėl naujos draugijos bei asmeninio augimo.

Paaiškinimas

Evangelizacinės programos Keliauninkams yra sukurtos, kad įtrauktume 14 – mečius į asmeninį  kontaktą, ir taip pat įtrauktume į grupės veiklą, kuri yra svarbi bei reikalinga šio amžiaus grupei.

Pasitarę su grupe, suplanuokite veiklas, į kurias paaugliai galėtų pasikviesti draugus. Reikėtų apsvarstyti žemiau išdėstytas sritis, pateikiant savo idėjas:

 1. Paauglių – jaunimo susitikimai
 2. Rekreacinės veiklos
 3. Paauglių stovyklos
 4. Sabatos mokykla
 5. Pėdsekių klubo veiklos
 6. Įvairūs vakarai

Mokymo metodai

Grupės aptarimas.

Testavimo metodas

Dalyvavimas veikloje.

 • Reikalavimas Nr. 2

Kaip grupelė ar individualiai padėkite suorganizuoti ir sudalyvaukite projekte ar tarnavime kitiems.

Klasės susitikimai: vienas 

Tikslas

Padėti Keliauninkui patirti tarnavimo kitiems džiaugsmą.

Paaiškinimas

Siūlomos veiklos:

Krikščioniškas tarnavimas

 1. Kelti susidomėjimą visuomenei skirta poilsio programa vaikams, jaunimui ir suaugusiems (hobiai, rankdarbiai, užsiėmimai lauke, žygiai, tarpkultūriniai festivaliai).
 2. Darbas institucijose (spausdinimas, bendras darbas, žaidimų pravedimas, rankdarbiai, grojimas pianinu, vaikų priežiūra).
 3. Kas ketvirtį atlikti programą (ar dažniau, jei reikia).
 4. Gėlių auginimas padovanojimui.
 5. Skaitymo medžiagos tiekimas institucijoms.
 6. Padėti nuimti ar surinkti derlių.
 7. Vykdyti „Viešpaties laukai“ projektą.
 8. Bendradarbiauti bendruomenės apklausoje.
 9. Palaikyti bendruomenės projektą.
 10. Dirbti su nusikaltusiais nepilnamečiais.
 11. Apsilankyti kalėjimuose, pataisos namuose ir t.t.
 12. Ištyrinėti bendruomenės su sveikata susijusias problemas ir strategiškai suorganizuoti, kaip jas spręsti. 
 13. Skatinti gyventojus balsuoti.
 14. Dalyvauti ekologijos visuomenėje gerinime.
 15. Siųsti jaunimo grupes į mažas bažnyčias.
 16. Maisto ir aprangos dalinimas.
 17. Vaikų priežiūra.
 18. Tarnavimas vyresnio amžiaus gyventojams.
 19. Taisymo darbai.

Bažnyčios projektai

 1. Gerinti bažnyčios aplinką.
 2. Dalyvauti bažnyčios rekonstravime ir kambario įrengime.
 3. Padėti pastoriui išdalinti medžiagą, gėles, paskambinti žmonėms, kitokius pavedimus.
 4. Išdalinti pakvietimus nepažįstamiems.
 5. Aplankyti užsidariusius žmones, daryti tokius gerus darbus, kaip skaitymas ir muzikos grojimas. Nuvesti juos į parduotuvę ir parnešti prekes.
 6. Prižiūrėti vaikus, kad tėvai galėtų sudalyvauti bažnyčios užsiėmimuose.
 7. Padėti bažnyčios sekretoriui.
 8. Pravesti programas, tarnavimus įvairiose institucijose (prieglaudos namuose, kalėjimuose ir t.t.)
 9. Parašykite istorijas apie bažnyčioje vykstančius įvykius į vietinius laikraščius ar bažnyčios laikraščius.
 10. Palaikyti bažnyčios pastatą švarų ir patrauklų.
 11. Pasirūpinti bažnyčios giesmynais, Biblijomis ir bažnyčios biblioteka.
 12. Pasirūpinti gėlėmis.
 13. Pasodini daržą, kurio derlių išdalintumėte alkaniems.
 14. Pradėti istorinių dalykų biblioteką.
 15. Padėti tarnavime vaikams: papasakoti istorijas, paruošti priemones, rinkti medžiagą ir duoti vaikams.
 16. Palaikyti bendravimą su asmenimis, kurie yra išvykę toli nuo namų.
 17. Padėti rūpintis bažnyčios transporto priemonėmis.

Mokymo metodai

 1. Maistas vyresnio amžiaus gyventojams

Čia pateikta keletas smulkiau išdėstytų pavyzdžių:

Ši veikla reikalauja nemažai suaugusiųjų priežiūros, susijusios su kontaktais transportavimu, maisto pirkimu ir paruošimu. Daugeliui Keliauninkų bus malonu dalyvauti dėl šio aptarnavimo aspektų. Labai naudinga, jei šioje veikloje dalyvauja daugiau nei vienas, dėl kūrybiškumo potencialo. Sekantys pasiūlymai gali padėti išvystyti naujas idėjas:

 1. Pasirinkite vyresnio amžiaus gyventojus, poras ar grupeles, kurie negali išeiti iš namų, yra vieniši.  Grupelės yra geriau, nes suteikia galimybę pabendrauti su savo amžiaus žmonėmis.
 2. Centrinės vietos yra laikomos geriausiomis dėl susisiekimo transporto, skirto vyresnio amžiaus gyventojams. Dėl vietos pasirinkimo turi būti apsvarstyta: Keliauninkų namai, o taip pat ir salės bei kitos patalpos. Taip pat reikėtų apsvarstyti ir dėl vyresnio amžiaus gyventojų, negalinčių niekur išeiti, namų.
 3. Maistas turėtų būti atitinkantis vyresnių žmonių dietos reikalavimus, ir būtų gerai šiuo klausimu pasitarti su kompetentingais žmonėmis. Yra būtini detalūs maisto paruošimo planai, kurie turi būti paruošti iš anksto.
 4. Atmosferą pagyvina stalo dekoracijos, taip pat kiekvienam svečiui prie palaidinės, megztinio, švarko ar palto prisegtos gėlės. Nebloga mintis maža dovanėlė, tokia kaip eilių ar parinktų citatų bukletas.
 5. Siūloma, kad sekmadieniais apie 13 val., išskyrus per šventines dienas ir atostogų metu, būtų vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo laikas. Senjorai eina anksti miegoti ir nemėgsta būti lauke, kai sutemsta.
 1. Draugiška išvyka neturtingiems vaikams 

Keliauninkai noriai dalyvaus bet kokioje veikloje, susijusioje su draugiška neturtingų vaikų išvyka. Reikėtų apsvarstyti šiuos dalykus:

 1. Iš kur vaikai – našlaičiai, vaikų namai, iš gatvės.
 2. Paslaugos – pasirinkite savo paslaugas ar vietą, tinkančias Sabatos metu.
 3. Transportavimas.
 4. Žaidimai.
 5. Maistas ar skanėstai.
 6. Kartu vykstantys suaugę asmenys.

Testavimo metodas

Dalyvavimas veikloje.

 • Reikalavimas Nr. 3

Aptarkite, kaip krikščioniškas adventistų jaunimas susijęs su žmonėmis kasdieninėse situacijose, susipažįstant ir bendraujant. 

Klasės susitikimai: vienas

Tikslas

Praplėsti Keliauninkų supratimą, kad santykiai su kitais žmonėmis apima ir dvasinę tarnystę.

Mokymo metodai

Grupės aptarime:

 1. Įvardinkite žmones, su kuriais kasdien susiduria paaugliai, pvz. šeima, draugai, kaimynai, autobuso vairuotojas, pardavėjas, muzikos mokytojas ir t.t.
 2. Aptarkite skirtumus tarp savęs ir ne adventistų draugų bei kitų kontaktų,pvz. maistas, pasilinksminimas, rekreacija, Sabata ir t.t.
 3. Ar manote, kad šie skirtumai trukdo susidraugauti su kitais?

(atsakymas – Ne)

Jūs galite susidraugauti, kalbėdami apie jus siejančius dalykus, pvz. veiklas mokykloje, hobius, pėdsekius/ skautus, žaidimus, sportą ir t.t.

Arba naudodami jus skiriančius skirtumus įdomaus pokalbio užmezgimui, be pamokslavimo! Pvz. kodėl mes pasirenkame tokį gyvenimo būdą: nevalgome mėsos, nerūkome, negeriame alkoholio, nežaidžiame sportinių žaidimų Sabatoje ir t.t.

 1. Draugystė gali užsimegzti tiesiog leidžiant žinoti kitiems žmonėms, kad jūs esate, pvz. pasakydami labas, padėdami, kur įmanoma, būdami mandagūs ir tinkamai elgdamiesi ir t.t.

Net jei ir nesusidraugausite, sukursite gerą įspūdį apie save, apie jūsų mokyklą ar bažnyčią.

 1. Aptarkite įtakos galią.
 1. Kaip jūs galite įtakoti kitus.
 2. Kaip kiti įtakoja jus.

Atminkite tai, nes mūsų žmogiška prigimtis yra linkusi į blogį. Lengviau žmonėms eiti klaidingu keliu, nei sekti Jėzų.

Krikščionys paaugliai turi būti apsaugoti nuo minios, bet ne izoliuoti nuo jos. 

Standartų ar įsitikinimų kompromisai draugystėje yra darantys žalą, bet izoliavimas taip pat yra nepriimtinas.

„Kiekvieno žmogaus minčių ir veiksmų įtaka supa jį kaip nematoma atmosfera, kuria nesąmoningai kvėpuoja visi, kurie kontaktuoja su juo,“ (Liudijimai bažnyčiai 5T, Testimonies for the Church 111 psl.)

„Tikras krikščionis renkasi netikinčiųjų draugiją ne dėl to, kad jam patinka juos supanti bedieviško gyvenimo atmosfera, ar sukelti jų susižavėjimą ir gauti aplodismentų.(…) Netikinčiųjų visuomenė nepadarys mums žalos, jei mes būsime tarp jų dėl sujungimo jų su Dievu ir jei esame pakankamai stiprūs atlaikyti jų įtaką.“ (Liudijimai bažnyčiai 5T, Testimonies for the Church 112, 113 psl.)

Šaltiniai 

Knygoje Gydymo tarnavimas, skyriuje „Kontaktavimas su kitais“ galite rasti teigiamų dalykų, kurie leis jums parodyti, kaip tarpasmeniniai santykiai gali būti tarnavimu.

Testavimo metodas 

Dalyvavimas aptarime.

Pažangesniems

Praleiskite bent 2 valandas su jūsų pastoriumi, bažnyčios vyresniuoju ar diakonu, stebėdami juos jų tarnavimuose.

Pastaba: Kiekvienas iš šių asmenų turi tam tikrus vaidmenis ir vadovavime, ir evangelizaciniame tarnavime visuomenei bei bažnyčios narystei. Kandidatas į šią klasę turi būti supažindintas su šiais vaidmenimis ir siekti jų su Dievo pagalba.