Tarnavimas kitiems

Pėdsekiai -> 1 Metai – Draugas

Tarnavimo skyriaus tikslas yra suteikti galimybę Draugų klasei patirti tarnavimo kitiems džiaugsmą. 

Šioje dalyje yra įtrauktos dvi pamokos ne patalpoje. Panaudokite klasės laiką pasirinkti ir suplanuoti tarnavimo veiklą bei pasidalinti patirtimi.

 • Reikalavimas Nr.1.

Pasikonsultavę su savo vadovu, atraskite būdus praleisti bent dvi valandas, išreikšdami  žmogui, kuriam to reikia, savo draugiškumą, atlikdami iš žemiau išvardintų du dalykus:

1.  Aplankyk ką nors, kuriam reikia draugijos.

2.  Padėk, kam reikia pagalbos.

3. Su kitų pagalba praleisk dalį dienos bendruomenės, mokyklos ar bažnyčios projekte. 

Klasės susitikimai: Vienas.

Plius užsiėmimų laikas ne klasėje.

Pasirinkimas 1: Aplankyk ką nors, kuriam reikia draugijos.

Tikslas

Suteikti galimybę jauniui patirti dalinimosi džiaugsmą.

Paaiškinimas

Šio amžiaus vaikai iš visų bažnyčios narių yra vieni entuziastiškiausių veikloje pasiekiant kitus ir gali būti nukreipti ir vedami link prasmingo tarnavimo, kuris visam laikui įtakos jų gyvenimus.

Mokymo metodas

 1. Padrąsinkite jaunį aplankyti tų vaikų šeimas, kurie pastaruoju metu atsikraustė į jų gyvenamą teritoriją ir juos pasveikinti. Su tais vaikais galite susipažinti parkuose, žaidimo aikštelėse ir t.t. Pakvieskite juos į bažnyčią ir į pėdsekių klubo užsiėmimus. 
 2. Jaunis gali aplankyti vienišą ar mažai su kitais bendraujantį seną žmogų ir praskaidrinti dieną su gėlių puokštele, duonos kepalėliu, pyragu ar kitokiu tinkamu dalyku, jei įmanoma, padarytu jo paties.
 3. Paskatinkite klasę aptarti ir pasiūlyti savo mintis.

Testavimo metodas 

Dalyvavimas

Pasirinkimas 2: Padėk, kam reikia pagalbos.

Tikslas 

Suteikti jauniui galimybę dalyvauti veikloje patenkinant kitų reikmes, suvokti augančią atsakomybę ir tuo pačiu džiaugtis ja.

Paaiškinimas

Šiandienos pasaulis yra pilnas žmonių su reikmėmis, nuo vyresnių, kurie nepajėgia susitvarkyti kiemo iki didelių ar mažų nelaimių aukų. Visiems gali padėti pėdsekių jaunimas.

Mokymo metodai

 1. Kreiptis į bažnyčios bendruomenę, kad sužinotumėte, ar kam reikia pagalbos.
 2. Taip pat galite kontaktuoti su kitomis civilinėmis organizacijomis, kurios teikia pagalbą bendruomenei, ir sužinoti apie tokius žmones.
 3. Pakvieskite jaunius pagalvoti apie kitas tarnavimo kitiems idėjas ir leiskite jiems pasirinkti juos dominančias sritis, kurios gali būti: žolės nupjovimas, namų ir kiemo tvarkymas vyresniems ar mažiau bendraujantiems žmonėms.

Testavimo metodas

Dalyvavimas

Pasirinkimas 3: Su kitų pagalba praleisk dalį dienos bendruomenės, mokyklos ar bažnyčios projekte.

Tikslas

Suteikti jauniui galimybę dalyvauti tarnavime bendruomenei, suvokti augančią atsakomybę ir tuo pačiu ja džiaugtis.

Paaiškinimas

Šie projektai gali kilti iš vadovų pasiūlymų bendruomenėje arba iš dalyvių pastabų. Jaunis gali padėti padaryti arba padėti suorganizuoti renginį.   

Mokymo metodai

Veiklos apmąstymui:

BAŽNYČIA: Pagerinti bažnyčios aplinką

Permodeliuoti susitikimą

Įprastos pareigos

Pasodinti „išdalinamą“ sodą alkaniems.

MOKYKLA: Pasodinti ir prižiūrėti gėlyną

Išvalyti ir sutvarkyti poilsio kambarius

Įrengti ir rūpintis biblioteka

Pradėti gamtos, istorinių ir t.t. dalykų „kolekcionavimo“ biblioteką.

BENDRUOMENĖ: Dalyvauti įvairių fondų veikloje

Būti savanoriu tokių pilietinių organizacijų kaip ligoninė, globos namai ir kt

Valymo projektai parkuose, pakelėse, laisvuose plotuose.

Testavimo metodas

Dalyvavimas.

 • Reikalavimas Nr.2

Įrodyk, kad esi geras pilietis namuose ir mokykloje.

Klasės susitikimai: Vienas.

Tikslas

Pateikti nagrinėjimui tas savybes, kurios yra labai svarbios krikščionio jaunos asmenybės įtakai namie ir mokykloje.

Mokymo metodai

Aptarkite su savo grupe sekančias mintis apie pilietiškumą namie ir mokykloje:

Po kelėtos metų jūs tapsite suaugusiais vyrais ir moterimis. Kokiu vyru ar moterimi norėtumėte būti? Suraskite savybes, kurias norėtumėte matyti savyje.

Pirmiausia jūs norite būti sveiku ir aktyviu, kiek leidžia jums kūnas. Asmuo, kuris negali pakilti ir atlikti mamos pavedimo, nes jis yra per daug pavargęs, namuose neturi didelės vertės.

Antra jūs norite atlikti pavedimą kiek įmanoma geriau. Jei parduotuvėje nėra to, ko prašė jus nupirkti, tada jūs pasirenkate geriausią alternatyvą, ar užsukate į kitą šalia esančią parduotuvę.  

Taigi šioje paprastoje užduotyje yra gero piliečio savybių:

 • Paklusnumas: jūs veikiate nedelsdami.
 • Pasikliovimas savimi: jūs žinote, kur eiti ir kaip ten patekti.
 • Rūpestingumas: jūsų buvo paprašyta tik kartą.
 • Patikimumas: jūs žinoma atlikote savo darbą.
 • Bendradarbiavimas: jūs bet kam padėtumėte taip kaip jūs galite geriausiai.

Kokias kitas savybes matote aplink jus esančiuose žmonėse? Jūsų tėvo atsidavimas šeimai, jūsų religinio vadovo supratingumas; jūsų mokytojo entuziazmas.

Kodėl svarbu tapti geru piliečiu? Jūs esate jūsų šalies dalis, ir, kai užaugsite, norėsite pasiimti savo dalį to, ką pasiūlys jums gyvenimas. Ką jūs paimsite ir duosite priklausys nuo savyje išugdytų savybių.

Būkite rūpestingais piliečiais. Būkite informuoti apie dienos įvykius jūsų bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje. Sužinokite, kaip yra valdoma jūsų šalis, rajonas, miestas ar kaimas. Atraskite, kur jūsų vietovės vadovavime yra silpnosios ir kur yra stipriosios pusės. Ar tu kaip pilietis prisidedi didelėje užduotyje išlaikant šias stipriąsias puses ir nugalint silpnąsias. Daugelyje šalių pėdsekiai yra laikomi pavyzdiniais piliečiais. Ką galite padaryti, kad sustiprintumėte šią reputaciją jūsų šalyje?

Būkite pasiruošę tinkamai elgtis ir mažuose dalykuose – tokiuose kasdieniuose dalykuose, kaip laikytis eismo taisyklių, laikytis taisyklių žaidžiant žaidimus ir daugelyje kitų dalykų.

Jūsų mokytojai turi didelę atsakomybę ir daro didelę įtaką jūsų gyvenime. Kokia yra jų atsakomybė? Yra daugelis įvairių mokytojų, kurie dėsto skirtingus dalykus, atitinkamai pagal mūsų išsilavinimo lygį: darželis, pagrindinė mokykla, gimnazija , kolegija, universitetas ir suaugusiųjų mokymas. Mokytojai atsiliepia į jūsų parodyta susidomėjimą dalyku. Todėl jūsų noras mokytis ir tobulėti paskatins mokytoją atiduoti jums visą kas geriausia, kad jums padėtų.

Aptarkite sekančius klausimus:

 1. Pateikite jūsų šalies piliečio teises ir pareigas.
 2. Apibudinkite, ką galite padaryti kaip pilietis, kad padėtumėte savo bažnyčiai ir šaliai.
 3. Pereikite individualios pilietybės įgijimo žingsnius jūsų šalyje ir sužinokite, kaip tai daroma.
 4. Sužinokite, kaip paaiškinti valdymo procesą jūsų šalyje.
 5. Paaiškinkite, kodėl yra jūsų šalyje nustatyti įstatymai.

(Šie klausimai yra dalis, įgyjant „Krikščionio pilietybės“ ženklą.)

Testavimo metodas

Dalyvauti grupės aptarimuose.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr.1

Atsivesti bent du lankytojus į Sabatos mokyklą ar pėdsekių susitikimus.

Paaiškinimas

 1. Jūsų susitikimai turėtų būti sielų gelbėjimo projektais.
 2. Jūs galite pateikti ypatingą paraginimą atsivesti lankytojus. Jie gali būti iš bažnyčios arba ne iš bažnyčios.
 3. Tegul nariai praveda visą Sabatos mokyklos programą Sabatoje. Lai pateikia ypatingą muziką, misijos istoriją ir visa kita, kas vyksta tuo metu. Jūsų Sabatos mokyklos vedantiesiems bus malonu bendradarbiauti, jei visa tai suplanuosite pakankamai iš anksto.  Lankytojai bus ne problema.