Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

TARSI NIEKADA NEBŪTUMĖTE NUSIDĖJĘ 0 2020-01-04 — 01:06

Aš jums tai kalbėjau, kad Manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį (Jn 16, 33).

Dievo atlaidumas neišmatuojamai didesnis už žmogaus atlai­dumą. Nors ir atleisite man, jūs dar ilgai prisiminsite, kaip mano arklys išmindžiojo jūsų lysves. Bet kai man atleidžia Dievas, aš tam­pu Jo akyse be nuodėmės. Knygoje „Kelias pas Kristų“ (64 p.) yra pažadas: „Jis mirė už mus ir dabar siūlosi paimti mūsų nuodėmes ir atiduoti mums savąjį teisumą. Jeigu jūs atsiduodate Jam ir pri­imate Jį kaip savo Gelbėtoją, kad ir koks nuodėmingas būtų jūsų gyvenimas, dėl Jo jūs laikomi teisūs. Jūs įgyjate Kristaus charakterį vietoje savo, ir Dievas priima jus, tarsi niekada nebūtumėte nusidėję.“

Aukštutiniame kambaryje, prieš Petro išsižadėjimą ir mokinių pabėgimą, Jėzus pasakė savo mokiniams: „Jūs jau esate švarūs“ (Jn 15, 3). Ar tai reiškė, kad jie daugiau nenusidės? Ne. Tačiau tą akimirką jie stovėjo prieš Dievą, tarsi niekada nebūtų nusidėję. Jie buvo švarūs dėka to, ką Kristus jau buvo padaręs dėl jų ir toliau tebe­darė. Ir šiandieną mes galime gyventi ramybėje su Dievu. Jėzus sakė: „[…] kad Manyje atrastumėte ramybę“ (Jn 16, 33). „Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“ (Jn 8, 36). Daugumai ši tiesa atrodo per daug gera, kad ja būtų galima patikėti. Vis dėlto, tai tikra tiesa, nepaisant to, ar priimame mes ją, ar ne. Gal kas nors pasakys: „Gražiai skamba, bet tai ne man. Aš nuėjau per toli.“ Tuomet prisiminkite žodžius: „Vykite šalin abejones, jog Dievo pažadai skirti ne jums. Jie duoti kiekvienam atgailaujančiam. Kiekvienai tikinčiajai sielai tarnaujantys angelai neša malonę ir jėgą, gautas per Kristų. Nėra nė vieno tiek nuodėmingo žmogaus, kad nerastų jėgų, tyrumo ir teisumo Kristuje, mirusiame už jį. Kristus yra pasiruošęs nuvilkti jūsų suteptą apdarą ir aprengti jus baltais teisumo drabužiais. Jis kviečia jus gyventi, bet ne mirti“ (Kelias pas Kristų, 55 p.). Įgauti šią ramybę, priimti Jėzų ir gauti atleidimą galime jau šiandien, jei tai priimsime.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!