TAS, Į KURĮ GALIMA ĮSIKIBTI

Kai brisi per gilius vandenis, Aš būsiu su tavimi, ir upėse tu nepaskęsi. (Izaijo pranašystė 43, 2)

1993 metų vasarą Filipinuose prasidėjo kasmetinis kryžiaus prie upės festivalis. Į mažą miestelį, esantį į šiaurę nuo Manilos, devynioms švenčių dienoms suplūdo minios žmonių. Tačiau tai, kas prasidėjo kaip spalvingas religinis spektaklis, baigėsi kaip tragedija.

Į tris šventyklą imituojančias baržas, kurios turėjo plaukti upe, susėdo daugiau kaip 300 šlovintojų. Šventykloje ant vandens buvo trijų aukštų altorius ir medinis kryžius. Deja, kai šventykla pradėjo dreifuoti pasroviui, žmonės plaukė paskui ją ir mėgino įlipti į jau sausakimšas baržas. Maršalai kaip įmanydami stūmė žmones atgal į vandenį, tačiau jų vis daugiau ir daugiau įsiropšdavo, kol perkrauta šventykla pradėjo skęsti. Žmonės puolė į paniką. Srovė sustiprėjo, ir baržos apvirto. Nuskendo daugiau kaip 300 žmonių.

Koks ryškus pavyzdys, kas nutinka tada, kai mes kabinamės į neteisingą dalyką! Šių žmonių religinis laivas nu­skendo. Krizės metu jis negalėjo jų palaikyti. Prisidengdami religija, jie paprasčiausiai kabinosi į neteisingą dalyką. Jiems reikėjo kokio nors daikto ar žmogaus, kuris nebūtų leidęs jiems nuskęsti.

Ar gali taip būti, kad ir mes esame panašūs į juos? Kai laikomės įsitvėrę ne Dievo Žodžio, o savo nuomonės, anksčiau ar vėliau mes nuskęsime drumzlinuose pagundų vandenyse. Jei manome, kad Dievas kažkaip mostels burtų lazdele ir išgelbės mus net tuo atveju, kai esame atvirai nepaklusnūs, mums teks skaudžiai nusivilti. Mes apsigauname manydami, kad nesvarbu, kaip elgiamės su savo kūnu, nes Dievas stebuklingai išsaugos mūsų sveikatą. Mes manome, kad Dievas pasirūpins mūsų poreikiais, bet iššvaistome uždirbtus pinigus ir kabinamės į emocijas kaip į gelbėjimo valtį, kuri, deja, mūsų neišlaikys.

Mus išlaikyti gali tik vienas dalykas – bendravimas su Dievu. Asmeniškas, artimas ryšys su visatos Kūrėju. Tas, kuris vaikščiojo vandeniu ir ištraukė Petrą iš galingų bangų, išvaduos ir mus, kai išbandymų vandenys atrodys grės­mingi. Jo glėbyje mes esame saugūs. Jis niekada mūsų nepaliks.

Markas Finlis