Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

TEISINGAS DIEVO PAŽINIMAS 0 2018-05-30 — 00:00

Morisas L.Vendenas

Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį (2 Tim 2,15).

Kai mums kyla Dievo duotas noras turėti geresnį dalyką, mums reikia sužinoti, kas yra tas geresnis dalykas. Pažinimas, Dievo ir Jo meilės pažinimas yra antrasis žingsnis kelyje pas Kristų.

Jei žmogus pasitenkina apie išgelbėjimą gaunamomis žiniomis, kurias jam perteikia kiti, jis yra linkęs įsivaizduoti, kad svarbiausia, ko reikalauja krikščionybė – geras elgesys, nes taip krikščionybę įsivaizduoja daugelis žmonių. Jei ieškodami žinių apie išgelbėjimą jūs pasikliausite kitais žmonėmis, galiausiai susidarysite iškreiptą supratimą apie Dievą.

Stenkis Dievui pasirodyti tinkamu arba pažink (mokykis), kad turėtum Dievo pritarimą (Karaliaus Jokūbo Biblijos vert.). Jei jūs taip nesielgsite, kada nors jums bus labai gėda. Tyrinėk pats. Eik teisin­go pažinimo keliu savarankiškai. Netapk priklausomas nuo to, ką apie Dievą tau kalba kiti. Nebūk priklausomas nuo pamokslininko. Mūsų bendruomenėse labai daug žmonių, kurie žinias apie išgelbė­jimą gauna tik iš pamokslininko. Dievas jiems padeda. Tačiau pamokslininkas gali klysti taip pat, kaip ir kiekvienas Bažnyčios narys. Geriau išsiaiškink pats, kas yra tikra, o kas klaidinga.

Čia turima galvoje šis tas daugiau negu Šventojo Rašto skaity­mas vien tam, kad gautume žinių. Žydų tauta daug laiko skyrė Šven­tojo Rašto tyrinėjimui, bet izraelitai nerado To, kurį Šventasis Raštas turėjo jiems padėti rasti. Neskaitykite Biblijos tik tam, kad skaitytu­mėt. Tyrinėkite ne vien dėl to, kad gautumėte žinių. Tyrinėkite ją tam, kad rastumėte ryšį su Dievu. Melskitės ne tik už tai, kad gautumėte atsakymus į savo klausimus. Melskitės, kad bendrautumėte su Dievu.

Ieškokite, ir rasite (Mt 7, 7). Apaštalas Paulius kviečia ieškoti Dievo ir Jį rasti, nes Jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų (Apd 17, 27). Dievas viską numatė, kad mes Jį rastume.

Bet atminkite, kad Dievas, kurį tikime, mūsų nevengia. Mes ne­ieškome Dievo, kuris kažkur nutolo ir stengiasi nuo mūsų pabėgti. Toks Dievas nebūtų Biblijos Dievas. Tikrasis Dievas – Tas, kuris buvo su Adomu, pasislėpusiu sode, su pranašu Jona, sąmoningai bė­gusiu, kad jam nereiktų atlikti savo pareigos, su Sauliumi Tarsiečiu, kuris bėgo iš Jeruzalės pamatęs, kaip buvo susidorota su Steponu, ir kurio širdis atsimainė pamačius tą susidorojimą. Tik patyrę Dievo meilę sau, panorėsime, kad Jis mus pasiektų.

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!