Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

TEISMAS DIEVUI 0 2020-04-01 — 01:31

Jis šaukė galingu balsu: „Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo teismo valanda; nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją!“ (Apr 14, 7)

Dievas buvo apkaltintas prieš visą Visatą. Buvo pradėtas teis­mas prieš Jį. Prasidėjo ir Jo teismo valanda. Žinoma, iki Kristaus antrojo atėjimo vyksta teismas pagal dangaus knygose esančius užrašus, tačiau greta šio teismo vyksta ir teismas Dievui. Šie teismai tarpusavyje glaudžiai susiję.

Dangiškajame teisme, kur kaltinamas Dievas, yra ir prokuroras arba kaltintojas. Apie jį rašoma Apreiškimo knygos 12-ame skyriuje. Tai slibinas, senasis žaltys, kuris dar vadinamas velniu. Jis kaltina Dievą daugybe dalykų. Vienas iš pirmųjų kaltinimų – neva Dievui nebūdinga meilė. Nuo pat pradžių jis darė viską, ką tik galėjo, kad tuo įtikintų žmones. Kitas kaltinimas – neva Dievas negali atleisti nusidėjėliui. Tiesa, kad Dievas negali atleisti nuodėmės, tačiau kryžiaus dėka Jis atleidžia nusidėjėliui.

Velnias žinojo apie Dievo teisingumą ir teisingą Jo valdymo po­būdį. Jis žinojo ir tai, kad jeigu Dievas pasielgtų priešingai nei reika­lauja Jo teisingumas, Jo valdymas žlugtų. Šėtonas nesuprato Dievo meilės, kuri dar prieš sukuriant pasaulį sukūrė planą, kuris suteikia galimybę atleisti nusidėjusiems, kartu nepažeidžiant Dievo teisin­gumo.

Šėtonas manė, jog jam pasisekė įvaryti Dievą į aklavietę. Jei nusidėjėliams nebus atleista, žmogus irgi yra pražuvęs. O jei nusi­dėjėliams bus atleidžiama, Dievo valdymui ateis galas ir šėtonas su savo angelais galės Visatoje šeimininkauti. Tačiau kryžius šią problemą išsprendė. Kai Jėzus sušuko: „Atlikta“, šėtonas suprato, kad jam lemta pražūti. Jis suprato, kad jam liko tik viena: priversti kentėti ir patraukti su savimi į pražūtį kiek galima daugiau žmonių. Kristaus kryžius visiems laikams atmetė šėtono kaltinimus, neva Dievo gailestingumas prieštarauja Jo teisingumui. Tuo buvo įrodyta, kad Dievas yra mylintis Dievas. Kai Šventosios Dvasios vedami žmo­nės nuolat žvelgs į kryžių, jie supras, kad nors Dievas ir buvo apkal­tintas, tačiau Jis yra išteisintas.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!