Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

TEISUMO MEDŽIAI 0 2018-09-30 — 21:18

Viešpats pasiuntė mane […] suteikti liūdintiems Sione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoj bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais daigynu, Viešpaties sodintu, idant apreikštų Jo šlovę (Iz 61, 3).

Mes gimėme nusidėjėliais ir esame nuodėmingi todėl, kad mes ­nusidėjėliai. Mes nesame nusidėjėliai tik todėl, kad nusidedame! Pa­galiau mes visi mirštame, o tai dar vienas įrodymas, kad mes – nusidė­jėliai. O juk mirties negalima paneigti, ar ne?

Kartą aš skaičiau paskaitą šia tema, ir vienas universiteto profe­sorius pasakė: „Bet gyvūnai ir paukščiai irgi susilaukia mirties. Ar jie taip pat yra nusidėjėliai?“ Taip, ir jie nusidėjėliai! Praeitą naktį aš girdė­jau tokius du nusidėjėlius pjaunantis miško aikštelėje. Jie turėjo po keturias kojas ir kailį. Kodėl jie pjovėsi? Todėl, kad jie abu – egocentri­kai. Nuodėmė būdinga visiems Dievo kūriniams. Mes gyvename nuo­dėmės prislėgtame pasaulyje, ir nešame tos naštos dalį.

Jei taip iš tikrųjų yra, jei gimėme nusidėjėliais, jei esame tokie iš prigimties, tai ar apskritai galime tapti paklusnūs? Jėzus apie tai sa­kė: „Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus“ (Mt 7, 16–17). Jei tikrai geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs medis – gerų, tai ar mes, „netikę me­džiai“, galime duoti gerų vaisių ir tapti paklusnūs?

Puikų atsakymą į šį klausimą randame pranašo Izaijo knygoje: „Jis siuntė mane […] suteikti liūdintiems Sione vainiką vieton pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoj bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu, Viešpaties sodintu, idant apreikštų Jo šlovę“ (Iz 61, 3).

Taigi Biblijoje kalbama apie teisumo medžius, kuriuos Viešpats pats sodina savo šlovei apreikšti. Tai teikia vilties. Tai reiškia, kad ir netikę medžiai gali duoti gerų vaisių, jei įvyks stebuklas, ir anksčiau cituotieji Jėzaus žodžiai išsipildys. Kito medžio – Golgotos kryžiaus, ant kurio Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, dėka mes galime tapti tei­sumo medžiais, pasodintais Viešpaties Jo paties šlovei. Suartėję su Juo mes jau galime daryti teisingus darbus ir duoti vaisių – vaisių, liudijančių Jo šlovę.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!