TIESA AR TRADICIJA

Veltui jie Mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų (Mk 7, 7).

Jėzus visada laikėsi sabatos (Lk 4, 16). Jis ją šventė ir tada, kai gyveno Nazarete ir dirbo staliaus dirbtuvėse. Jis laikėsi saba­tos visą savo gyvenimą. Jis pats buvo Kūrėjas, tačiau mes mato­me, kad Jis ilsėjosi sabatos dienomis, laikydamasis savo paties duoto įsakymo. Akivaizdu, kad Jis paliko mums pavyzdį, kad juo sektume. Jėzus perspėjo žmones, kad jie nesilaikytų tuščių tradicijų. Jo Tėvo įsakymai Jam buvo svarbiausi. Įdomu prisiminti šiandie­nines mūsų tradicijas pastaruoju laiku. Kai kas mano, jog nuodėmė maldos metu būti atmerktomis akimis. Tai tik tradicija, kuri nepatvirtinta Šventuoju Raštu. Yra žmonių, kuriems atrodo, kad yra nuodėmė uždėti ką nors ant Biblijos. Tai irgi tradicija. Kartais tėvai savo vaikams sako, kad nuodėmė dalyvauti Viešpaties Vakarienėje iki krikšto priėmimo. Tai dar viena tradicija. Ar turime atsisakyti visų tradicijų? Ne. Tai būtų neprotinga. Kai kurios tradi­cijos turi gerą pagrindą. Tačiau, jei tradicija prieštarauja Dievo tiesai, jos reikia atsisakyti. Būtent tai turėjo omeny Jėzus kai sakė: „Veltui jie Mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. […] jūs apeinate Dievo įsakymą“ (Mk 7, 7–9).

Bet kuri pasaulyje pripažinta klaidinga sabata ar klaidinga šventimo diena yra tik tradicija, nes jūs nerasite Šventajame Rašte patvirtinimo, kad ją reikėtų švęsti. Jei norite sabatą švęsti pagal Bibliją, turite švęsti septintąją dieną.

Sekmadienio šventimas dažniausiai aiškinamas tuo, kad šią dieną prisikėlė Kristus. Gera priežastis, tačiau Raštas sako, kad Dievo Įstatymas negali būti pakeistas. Jei nuspren­dėte gyventi pagal Biblijos mokymą, turėtumėte laikytis septin­tosios dienos – sabatos. Jėzus ilsėjosi septintąją dieną, kai pabaigė kūrimo darbus. Tą pačią dieną Jis ilsėjosi ir kape, kai užbaigė išperkamąjį savo darbą žemėje. Dabar irgi mus Jėzus ragina ilsėtis ir atminti Jo kūrimo bei išgelbėjimo darbus, kuriuos Jis atliko.

Morisas L.Vendenas