Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

TIESOS DVASIA 0 2019-10-23 — 03:09

Kai ateis toji Tiesos Dvasia, Ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti (Jn 16, 13).

Evangelijoje pagal Joną yra aprašyta svarbiausia Šventosios Dvasios užduotis: „Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad Aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nu­keliavęs Aš Jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki Manimi. Dėl teisumo, kadangi Aš pas Tėvą einu, o jūs Ma­nęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikš­tis jau nuteistas“ (Jn 16, 7–9). Panagrinėkime, ką šis Biblijos tekstas sako apie nuodėmę. Nuodėmė – tai ne tik neteisingi po­elgiai ar nedorybės, bet ir netikėjimas bei nepasitikėjimas Viešpačiu Jėzumi Kristumi, Šventoji Dvasia pirmiausia tai ir primena.

Šventosios Dvasios tarnystė, kuri reiškiasi įtikinimu nuodėmės, teisumo ir teismo atžvilgiu, yra pasaulinio masto. Niekas nebus ap­lenktas. Vargšai tolimųjų šalių pagonys nuodėme įsitikina dar prieš juos aplankant misionieriui, nes ten jau darbuojasi Šventoji Dvasia. Įtikinti pasaulį dėl nuodėmės – tai Jos darbas. Niekas nėra pa­liktas be Jos dėmesio. Kol mes miegame, Šventoji Dvasia visame pasaulyje atlieka savo įtikinamąjį darbą.

Jei išgelbėjimui būtų užtekę įtikinimo nuodėme, galėtų būti iš­gelbėtas kiekvienas. Tačiau Šventoji Dvasia ne tik įtikina. Ji atlieka ir kitokį tarnystės pobūdį, apie kurį kalbama Evangelijoje pagal Joną: „Jėzus atsakė: ‘Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukš­tybės, negalės regėti Dievo karalystės.‘ Nikodemas paklausė: ‘Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? […] Jėzus atsakė: ‘[…] kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo Karalystę‘“ (Jn 3, 3–5). Atgimimas iš aukštybės – tai gimimas iš Šventosios Dvasios. Vėliau Šventoji Dvasia visiškai pakeičia gyvenimus tų žmo­nių, kurie pasiduoda Jos įtakai. Šventoji Dvasia tai daro tam, kad kiekvienas galėtų atsiliepti į Jos kvietimą. Biblijoje aiškiai sakoma, kad Dievas nori visų žmonių išgelbėji­mo, tačiau tik atsiliepę į Jo kvietimą žmonės gali atgimti iš naujo, tai siūloma kiekvienam. Jei šiandien mes vėl atsiduosime Šventosios Dvasios veikimui, Ji padės mums atsiversti. Jei mes atsiliepsime į Šventosios Dvasios veikimą, Ji mus atves į harmoniją su Dievu.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!